Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

House of Skills

Sleutelproject

Intersectorale mobiliteit en een leven lang ontwikkelen vraagt om het waarderen van skills, het toegankelijk maken van modulaire scholing en het doorbreken van het huidige sectoraal georganiseerde financieringsmodel voor ontwikkeling en scholing.

In de Metropoolregio Amsterdam bouwen we samen met onderwijs- en kennisinstellingen, vakbonden, uitzendbureaus en brancheorganisaties een regionale alliantie. 

De primaire doelgroep van het House of Skills is de werkende beroepsbevolking in 
het lagere en middensegment.  

House of Skills is een ‘laboratorium’ waar de partners naast samenwerken, ook experimenteren om verschillende loopbaanprogramma’s te ontwikkelen. Zoals onder andere:

  • Assessments en competentiescans;
  • Loopbaanadvies;
  • Skilltrainingen;
  • Matching op basis van skills;
  • Ontwikkelen van een Business Case voor het House of Skills.

Samenwerkingspartners:
De activiteiten worden uitgevoerd door de partners Hogeschool van Amsterdam (Urban Management), ROC
 van Amsterdam, ROC Flevoland, Novacollege, Hogeschool Windesheim, Universiteit van Amsterdam, FNV, James (gelieerd aan CNV), Manpower, Randstand, UWV, Techniekraad Noord-Holland, Deloitte en de regionale en lokale overheden samenwerkend in het Platform Economie Metropoolregio Amsterdam.


Onderwijs:
18 opleidingshuizen in de MRA vormen de basis van de uitvoering van het House of Skills, dit zijn publiek-private samenwerkingen van ROC’s met ruim 500 bedrijven in met name de vraagsectoren.

Periode:
2017-2019 en verder

House of Skills van start gegaan

House of Skills Speerpunt in nieuwe coalitie

House of Skills best practice bij WorldSkills Conference 2018

Gepubliceerd door  Urban Management 25 september 2018

dhr.  dr. A.J.M. Straathof (Alex)

Lector Management van Cultuurverandering

a.straathof@hva.nl
Bekijk profiel

mw.  dr. ir. A.M. de Zeeuw (Anna)

Community manager Sociale en Economische Participatie

a.m.de.zeeuw@hva.nl
Bekijk profiel