Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Toekomstperspectief jongeren

Sociale en economische participatie

Niet voor alle jongeren is zelfstandig wonen, eigen geld verdienen en zelf beslissingen nemen vanzelfsprekend. Steeds meer jongeren kampen met problemen die belemmerend werken in het halen van hun startkwalificaties: schulden, druk door mantelzorg, geen leerplek, taalachterstand en moeilijkheden om aan een goede stageplaats te komen.

Het gaat hier met name de leeftijdsgroep van 15-24 jaar. De sfeerovergang van jongere naar volwassene betekent: op je zelf wonen, van school naar werk, zelf verantwoordelijk worden voor je daden. Er is een groep die kwetsbaar is en ondersteuning nodig heeft bij de overgang van jeugd naar volwassenheid. Zij zijn kwetsbaar doordat ze op een of meerdere leefdomeinen problemen hebben: leren, werken, sociale relaties, zelfredzaamheid. 

Kernvraag is: hoe kunnen jongeren geactiveerd worden tot het werken aan hun toekomst en welke manieren hiervoor zijn effectief als het gaat om gedragsverandering? 

De opgaves binnen projecten gaan erom jongeren te ondersteunen bij een succesvolle overgang  van jongeren van een beschermde school- en thuisomgeving  naar zelfstandigheid ( in wonen, werk etc.). Binnen deze projecten werken wij samen met betrokken partijen zoals:

  • Jongeren: Voor jongeren zijn de peer-to peer netwerken van extra belang.
  • Jongerenorganisaties: Het gaat dan bijvoorbeeld om jongerenorganisaties die in wijken in Amsterdam actief zijn.
  • Scholen: middelbare scholen, ROC’s, VMBO etc.
  • De overheId: Betrokken zijn RvE’s (OJZ), Stadsdelen, GGD, Jongerenpunten WPI.   
Gepubliceerd door  Urban Management 9 januari 2018

dhr.  dr. A.J.M. Straathof (Alex)

Lector Management van Cultuurverandering

a.straathof@hva.nl
Bekijk profiel

mw.  dr. ir. A.M. de Zeeuw (Anna)

Community manager Sociale en Economische Participatie

a.m.de.zeeuw@hva.nl
Bekijk profiel