Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Buurtcirkels

Herstel en integratie van kwetsbare personen binnen de wijk

Welke rol kunnen sociale structuren van wijken en buurten spelen bij het herstel en de herintegratie van kwetsbare Amsterdammers? Om deze vraag te beantwoorden, duiken we in de wereld van de Buurtcirkels zoals ontwikkeld door zorginstelling Pamijer/+Vijf.

In een Buurtcirkel ondersteunen 8-12 buurtbewoners, al dan niet met een psychische kwetsbaarheid, elkaar in een sociaal netwerk. Ze worden hierbij geholpen door een vrijwilliger en een coach. Samen met Cordaan en HVO-Querido zetten wij Buurtcirkels op in de Rivierenbuurt, De Banne/Noord, Oosterparkbuurt en Nieuw West en maken we ze tegelijkertijd onderwerp van onderzoek. 

Het doel van het onderzoek is tweeledig. Ten eerste willen we inzicht bieden in de effecten van de Buurtcirkels op de kwaliteit van leven van deelnemers. Worden de deelnemers er gelukkig(er) van? Ten tweede willen we begrijpen hoe de sociale infrastructuur (invloed van de buurt) en de ketensamenwerking (ambulante keten, samenwerking formeel/informeel) inwerken op het functioneren van de Buurtcirkel.

Het onderzoeksproject Buurtcirkels is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool van Amsterdam, Cordaan, HVO- Querido en de Gemeente Amsterdam. Het onderzoek vindt plaats in het kader van het speerpunt Urban Management (HvA) en heeft een looptijd van anderhalf jaar. De uitvoering ligt in handen van de lectoraten Stedelijk Sociaal Werken en Management van Cultuurverandering.

Periode:
2018-2019

Gepubliceerd door  Urban Management 13 juni 2018

dhr.  dr. A.J.M. Straathof (Alex)

Lector Management van Cultuurverandering

a.straathof@hva.nl
Bekijk profiel

mw.  dr. ir. A.M. de Zeeuw (Anna)

Community manager Sociale en Economische Participatie

a.m.de.zeeuw@hva.nl
Bekijk profiel