Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Inclusieve gebiedsontwikkeling

Voor hardnekkige lokale, sociale, ecologische en economische opgaven

Amsterdam en de regio staan voor een enorme woningbouwopgave de komende jaren (Koers 2025 en Ontwikkelbuurten, Strategische Buurtontwikkeling) waarbij ook de herontwikkeling van de bestaande stad opnieuw aangepakt wordt.

Hoe kunnen we deze ontwikkeling inclusief maken zodat de stad ook straks nog divers, leefbaar en attractief blijft? De impact van deze ontwikkelingen is enorm voor de stad van nu en straks. Met een inclusieve gebiedsontwikkeling biedt het bouwen van woningen en herontwikkelen van buurten ook kansen voor hardnekkige lokale, sociale, ecologische en economische opgaven.

Binnen het thema Inclusieve gebiedsontwikkeling bundelen we onze kennis op het gebied van fysiek-ruimtelijke, sociale, economische en bestuurlijke transities. In samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en andere praktijkpartners wordt met actieonderzoek aan het ontwikkelen van nieuwe arrangementen en concrete duurzame oplossingen gewerkt. Hierbij verrijken we de beleidsprocessen met actuele kennis en slaan de brug naar bewoners,ondernemers en ontwikkelaars rondom concrete lokale opgaven en kansen.

Het vinden van oplossingen voor hardnekkige opgaven beperkt zich binnen het onderzoeksprogramma niet tot de gemeentelijke grenzen van Amsterdam. De schaarste van ruimte voor woningbouw, bedrijvigheid, toerisme, en mobiliteit leidt tot intensivering van samenwerking van gemeentes binnen metropoolregio Amsterdam. Het thema beoogt de komende tijd in de richting van programma op metropoolniveau door te ontwikkelen.

 

Gepubliceerd door  Urban Management 4 april 2018

dhr.  dr. F. Suurenbroek (Frank)

Lector Bouwtransformatie

f.suurenbroek@hva.nl
Bekijk profiel

dhr.  dr. S.J.H. Majoor (Stan)

Lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken

Tel: 0621156714
s.j.h.majoor@hva.nl
Bekijk profiel