Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Collaboratief Ondernemen

Bedrijven in de stad, groot en klein, zoeken elkaar steeds vaker op, om samen sterker te staan in de concurrentiestrijd. Maar ook voor leefbaarheid, of duurzaamheid.

De potentie van collaboratief  ondernemerschap is groot. Ook in relatie tot grootstedelijke vraagstukken. Er is nog weinig onderzoek, er wordt vooral gewerkt op basis van experimenten en “trial en error”, en goede praktijken/geleerde lessen worden nauwelijks systematisch gedeeld.

Intussen is de gemeente op zoek naar nieuwe manieren om collaboratief ondernemerschap te faciliteren en te stimuleren. Het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation wil de mogelijkheden van collaboratief ondernemerschap verder onderzoeken en doorontwikkelen, in samenhang met het programma Ondernemerschap.

We concentreren ons hierbij op vragen als:

  • Hoe, waar en waarom ontstaat collectief initiatief
  • Welke competenties zijn nodig, bij overheid, bedrijven, kleine ondernemers om collectief te ondernemen?
  • Welke nieuwe organisatievormen en business-modellen ontstaan, en hoe effectief zijn ze?
  • Welke rol spelen ruimtelijke condities en concepten (science parks, coworking spaces etc) en welke vernieuwingen zijn wenselijk op dit gebied?
  • In hoeverre is de wettelijke, financiële, sociale en bestuurlijke context belemmerend of stimulerend?
  • Hoe dragen collectieve initiatieven bij aan een duurzame en inclusieve stad ?

De komende twee jaar concentreren wij ons op drie gebieden waar collaboratief ondernemerschap een doorslaggevende rol kan spelen in een duurzame en inclusieve economische groei:

1: Versterken wijkgerichte economische ontwikkeling
2: Versterken van stedelijke consumptie gebieden
3: Versterking kenniseconomie (facility sharing, collaborative R&D, circulaire economie, platformconcepten, doorontwikkeling bedrijfsterreinen, startup incorporation)

Gepubliceerd door  Urban Management 6 januari 2020

dhr.  dr. W. van Winden (Willem)

Lector Urban Economic Innovation

w.van.winden@hva.nl
Bekijk profiel

mw.  M.H. Poel (Marije)

Community manager Collaboratief Ondernemen

Tel: 0611057157
m.h.poel@hva.nl
Bekijk profiel