Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

dhr.  I.H.L. Nio (Ivan)

Ivan Nio is sociaal-geograaf en senior onderzoeker bij de lectoraten Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken & Bouwtransformatie. Hij is betrokken bij de onderzoeksprojecten ‘Ontwikkelbuurten’ en ‘Buurtdragers’. In 2017-2018 was hij verbonden aan het onderzoeksprogramma Urban Technology waar hij heeft meegewerkt aan de projecten ‘Responsieve Publieke Ruimte’ en ‘Mijn Straat’.

In zijn onderzoek richt hij zich op het grensvlak van stedenbouw & planologie en sociaal-culturele ontwikkelingen. Zijn belangstelling gaat daarbij uit naar de spanning en wisselwerking tussen de geplande en de geleefde stad.

Hij is 2016 gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op een studie naar drie nieuwe steden (Almere, Milton Keynes, Cergy-Pontoise). Hij heeft als co-auteur diverse boeken gepubliceerd op het snijvlak van stadssociologie en stedenbouw waaronder ‘Atlas van de Westelijke Tuinsteden’ (2008), ‘Atlas Nieuwe Steden: de verstedelijking van de groeikernen’ (2012) en ‘Nieuw-West: parkstad of stadswijk’ (2016). Naast zijn aanstelling bij de HvA heeft hij een eigen onderzoeks- en adviesbureau.