Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Collaborative learning

Testimonial

Eltje Bos

‘Collaborative learning betekent letterlijk het leren terwijl je werkt. Je wilt iets bereiken en hoe werk je daarin samen met elkaar, hoe gaat dat ? Hoe gaat dat bijvoorbeeld tussen de marktkooplui en de bewoners? De markt wil uitbreiden en daar moeten de partijen samen over gaan praten. Om dat goed te kunnen laten werken moet je ze bij elkaar brengen en ze erover na laten denken en laten voelen. Gezamenlijk gaan we dan bespreken wat er is gebeurd en waarom datgene is gebeurd. We willen groepen samen brengen en we merken dat dit lastig is. Via de school hebben we ouders proberen te betrekken maar dat is niet gelukt.’

‘gezamenlijk tot oplossingen komen’

Interview met Eltje Bos - Over onderzoek in fieldlab Oost

Wat is het doel van jullie project collaborative learning en wijkontwikkeling?

‘We willen dat mensen beter met elkaar omgaan en gezamenlijk tot oplossingen komen.  Dat bewoners beter leren doen en mensen zich verbonden voelen met elkaar en hun omgeving. Daar gaat het om. We willen als HvA daaraan meewerken.’

In jullie onderzoeksthema staat de nieuwe verhouding tussen burgers en de overheid centraal wanneer zij gezamenlijk situationele problemen proberen op te lossen. Hoe ziet die nieuwe verhouding eruit ?

‘Burgers moeten er meer zelf voor zorgen dat de buurt leefbaar wordt. De overheid wil dat bewoners meer gaan doen, zoals het onderhouden van speeltuintjes of dat mensen elkaar meer gaan ontmoeten in bijvoorbeeld buurtrestaurants, sportevenementen in de buurt etc.

Mensen moeten meer doen maar moeten ook meer ruimte pakken voor zichzelf en hebben bepaalde skills nodig. De overheid en professionals komen dan, net als de bewoners in een andere positie. Iedereen moet anders gaan opereren in de buurt. De overheid meer terughoudend en de professionals veel geschakeerder. Bewoners hebben vaardigheden nodig zoals begrip krijgen voor elkaars positie en hoe werk je samen met andere bewoners in groepen aan initiatieven.

Binnen ons onderzoek kijken we binnen groepen naar de buurtinitiatieven die ze organiseren en waar ze tegenaan lopen. We kijken samen hoe deze processen gaan en reflecteren over hoe ze iets samen hebben georganiseerd. Door bepaalde gesprekken maar ook om dingen na te spelen of door elkaars positie in te nemen in rollenspelen leren we van elkaar.’

Kun je voorbeelden noemen van die situationele problemen waar bewoners tegenaan lopen ?

‘Heel concreet: studenten van minor Urban Management hebben zich beziggehouden met een buurtrestaurant in fieldlab Oost. Dit is een buurtinitiatief dat wordt gerund door vrijwilligers van Dynamo en er zijn gehandicapten die meewerken. Nu blijkt dat er eigenlijk vrijwel geen buurtbewoners komen, maar mensen vanuit de hele stad komen eten in dat buurtrestaurant.

Cordaan heeft hoog op de agenda staan dat de informele en formele wereld bij elkaar worden gebracht: dus de bewoners van een tehuis en de buurtbewoners samen brengen. Zo’n buurt restaurant is daarvoor een ideale plek. Maar toch gebeurt het niet. Wij willen gaan onderzoeken waarom.

Er zijn veel kleine initiatieven in de Dapperbuurt waar dingen spelen waar we naar gaan kijken met groepen studenten. Voorbeeld hiervan zijn het onderhouden van een buurttuin of de intocht van Sinterklaas in de buurt.’

Wat is de concrete behoefte van bewoners hierbij en hoe kom je daar achter?

‘We hebben veel interviews gehouden, maar we hebben ook participerende observatie toegepast.Voor elk project hebben de verschillende partijen weer andere behoeften. Voor de Sinterklaasoptocht wilden de bewoners meer bewoners betrekken. We hebben geconstateerd uit het onderzoek van de studenten dat het de bewoners niet is gelukt om andere bewoners te betrekken. Nu gaan we vervolgonderzoek doen waarom dat niet is gelukt.

Voor het buurtrestaurant zijn er meerdere betrokkenen met verschillende wensen: De vrijwilligers zijn tevreden maar willen meer horen van de organisatie, de participatiemakelaar van de gemeente wil meer buurtbewoners in het restaurant bij elkaar brengen.’

Hoe is het om binnen een fieldlab onderzoek te doen?

‘We werken in een experimenteeromgeving in fieldlab Oost en dat maakt het leuk maar ook lastig. We moeten vaak binnen het onderzoeksdesign improviseren, want we hebben met heel veel verschillende partijen te maken, de gemeente en het organiseren van de vraag vanuit het stadsdeel, de studenten die in een bepaalde periode beschikbaar zijn en hun eigen leeropdrachten hebben. We vaak bezig met het coördinatievraagstuk en zijn permanent aan het afstemmen met al deze partijen.’

UIt een interview met Eltje Bos die onderzoek doet met haar team binnen Urban Management fieldlab Oost naar Collaborative Learning en wijkontwikkeling​

Informatie over fieldlab Oost