Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Ontwikkelbuurten: Eerste Lessen en Aanbevelingen

In opdracht

De Directie Wonen van de gemeente Amsterdam is een langjarige samenwerking aangegaan met Onderzoeksprogramma Urban Management van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De HvA voert hiervoor langs drie lijnen een actie-onderzoek uit naar participatie en integraa[a]l werken in de Ontwikkelbuurten. In deze tussenrapportage delen we de voorlopige bevindingen in de vorm van zeven aandachtspunten, twee case studies<br/>en drie voorwaarden voor de komende processen.

Referentie van Aanholt, J., van den Hende, H., Majoor, S., Spanjar, G., & Suurenbroek, F. (2019). Ontwikkelbuurten: Eerste Lessen en Aanbevelingen. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam, Urban Management.
Gepubliceerd door  AKMI 1 mei 2019