Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Mensen maken de stad

Samen werken aan de ruimtelijke en sociale aspecten van Amsterdam

Artikel

De publicatie is het resultaat van de seminarreeks over de verbinding van sociale en fysieke opgaven in de stadsontwikkeling in Amsterdam die het Projectmanagementbureau organiseerde in samenwerking met dr. Stan Majoor van de Hogeschool van Amsterdam.

Stadsontwikkeling: heden en verleden

In vier delen werd het heden en verleden van de Amsterdamse stadsontwikkeling behandeld met lessen voor de toekomst in de opgave Koers 2025. Van de stadsvernieuwing in de Kinkerbuurt in de jaren tachtig, IJburg - ‘Wijk zonder scheidslijnen’ en de inclusieve stadsontwikkeling in de naoorlogse wijken naar een duurzame nieuwe stad in Koers 2025.

“Gestuwd door een snelle groei en een oplevende conjunctuur bevindt Amsterdam zich vrij plots in een periode van groot optimisme. Bijbouwen is het devies. Tegelijkertijd kenmerkt de stad zich door sociale polarisatie, fragmentatie en hardnekkige maatschappelijke problemen. Kunnen we de fysieke uitdagingen koppelen aan sociale, economische en ecologische doelstellingen om zo aan een meer inclusieve stad te bouwen?”

Vanuit de wetenschap en de praktijk

Al sinds 2010 organiseert het Projectmanagementbureau met Stan Majoor, lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken aan de Hogeschool van Amsterdam, elk jaar een thematische seminarreeks. De koppeling van de wetenschappelijke theorie met de dagelijkse praktijk biedt een waardevolle verdieping van de kennis van de medewerkers van het Projectmanagementbureau.

Gepubliceerd door  Urban Management 6 november 2017