Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID IN AMSTERDAM NIEUW-WEST

Verkenning van problematiek en oplossingen

Rapport

Het lectoraat Armoede en Participatie is in 2014 het project gestart met een inventarisatie van de behoeften van huishoudens in de noordvleugel van Nieuw-West (Geuzenveld en Slotermeer) ten aanzien van financiën en administratie alsmede het inventariseren van het ondersteuningsaanbod in het stadsdeel.

Deze onderzoeksrapportage is opgesteld door het lectoraat Armoede en Participatie
van de Hogeschool van Amsterdam. Het lectoraat Armoede en Participatie van de
Hogeschool van Amsterdam zoekt samen met onderwijs, gemeente en maatschappelijke
organisaties naar antwoorden op vragen rond armoede en participatie. Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het Fieldlab Nieuw West als onderdeel van het speerpunt Urban Management en is financieel mede mogelijk gemaakt door Delta Lloyd Foundation.


Auteurs


Dr. Tamara Madern
Dr. Roeland van Geuns
Rosanna Schoorl MSc
Anca Va˘da˘ nescu
Lili Collot D’escury


© Hogeschool van Amsterdam
Juli 2016

Gepubliceerd door  Urban Management 7 november 2016