Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Hoe zien jongeren in Amsterdam de toekomst?

20 mei 2019 14:01 | Urban Management

Wat hebben kwetsbare jongeren in Amsterdam nodig om hun toekomstplannen te realiseren? HvA Urban Management kijkt in het fieldlab Toekomstplannen Jongeren samen met scholen, hulpverlening en de jongeren zelf naar succesfactoren van toekomstgerichte ondersteuning.

Workshops storytelling

In 2018 zijn via workshops storytelling zeventig verhalen opgehaald van jongeren. Deze tussentijdse opbrengsten zijn beschreven in een tussenrapportage en in een samenvattende factsheet die nu openbaar zijn. Het fieldlab werkt dit jaar verder aan een vervolg op de verhalen van de jongeren. Ook wordt een leernetwerk opgezet waarin professionals kijken naar ondersteuning en samenwerking bij het maken van toekomstplannen.

"Mijn nicht doet dat werk ook."

Urban Management-onderzoeker Marian Zandbergen: “Opvallend vonden wij het gemak waarmee veel jongeren een toekomstbeeld voor zichzelf lijken te kunnen construeren met daarin concrete ideeën over het soort werk dat ze willen doen. Maar een beeld waaróm ze dat werk willen doen, ontbreekt vaak. Familie en vrienden zijn het referentiekader: ‘Mijn nicht doet dat werk ook.’ 

"Donder op enzo!"

Ook hulp vragen blijkt voor veel deelnemers geen vanzelfsprekendheid. De redenen voor het niet vragen van hulp zijn divers. Jongeren geven aan niet te weten bij wie ze het beste kunnen aankloppen voor hulp, willen problemen het liefste zelf oplossen of hebben het gevoel er alleen voor te staan: 'Vriendinnen waar je goed mee bent, denken gewoon van donder op enzo!'