Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Samen Leren in de Ontwikkelbuurten

19 mrt 2019 22:42 | Urban Management

Amsterdam is in ontwikkeling – in de 32 ‘Ontwikkelbuurten’ wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid en de leefomgeving. De gemeente wil dat de bewoners van deze buurten over de ontwikkelingen meedenken en meebeslissen. Maar hoe doe je dat? In verschillende buurten wordt geëxperimenteerd met verschillende methoden. De projectgroep Strategische Buurtonwikkeling van Urban Management organiseert maandelijkse leersessies waar ambtenaren hun lessen uit deze experimenten met elkaar kunnen delen.

 

Strategische buurtontwikkeling 

In het kader van het project Strategische Buurtontwikkeling, waarin Urban Management de participatie in de Ontwikkelbuurten onderzoekt, is in de zomer van 2018 gestart met leersessies voor betrokken ambtenaren. Met ingang van 2019 worden de sessies samen met het Projectmanagementbureau van de gemeente georganiseerd. Thema’s als digitale participatie, de kloof tussen de systeem- en leefwereld en het (gebrek aan) vertrouwen tussen bewoners en ambtenaren kwamen aan bod.

Aansluiting bij de praktijk 

De bijeenkomsten bieden ambtenaren de gelegenheid te reflecteren op hun dagelijks werk. De groep deelnemers is divers. Ambtenaren uit de drie betrokken stadsdelen – Zuid-Oost, Noord, en Nieuw-West – en uit verschillende afdelingen van de gemeente schuiven aan. Ook voor de HvA-onderzoekers van Strategische Buurtontwikkeling  bleken de bijeenkomsten leerzaam. Ze helpen bij het aanscherpen van de onderzoekthema’s en leveren vaak aanknopingspunten op voor nieuwe casussen. Zo sluit het onderzoek binnen Strategische Buurtonwikkeling optimaal aan bij de vragen uit de praktijk.