Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

De heilige graal van democratische buurtontwikkeling

14 mrt 2019 17:27 | Urban Management

'Bij democratische buurtontwikkeling is nadere specificatie van democratisering nodig om de inbreng van bewoners beter aan te sluiten op institutionele culturen en structuren', aldus Urban Management onderzoekers Jelle van Aanholt, Gideon Spanjar, Frank Suurenbroek en Stan Majoor in Rooilijn, tijdschrift voor wetenschap en beleid in de ruimtelijke ordening. 'Pas dan kan de juiste mix van inclusie, interactie en invloed per planfase worden vastgesteld om aan democratische buurtontwikkeling invulling te geven.'