Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

HvA onderzoekt schulden onder schoolgaande jongeren

Hoe goed zijn ROC studenten in fieldlab Zuidoost met hun financiën?

19 apr 2016 10:53 | Urban Management

HvA studenten doen onderzoek in fieldlab Zuidoost naar de financiële zelfredzaamheid onder jongeren. In opdracht van lectoraat Armoede en Participatie (Roeland van Geuns) bezoeken ze een groot aantal ROC’s door heel Amsterdam om erachter te komen hoe jongeren omgaan met geld en met schulden.

Mathijs Mom en Nick van Veenendaal zijn studenten toegepaste psychologie en doen onderzoek onder jongeren van het ROC van Amsterdam in Noord. Ze hebben alle ROC locaties benaderd om mee te doen aan een grootscheeps onderzoek naar jongeren en schulden. Een interview met Mom en Veenendaal:

Wat onderzoeken jullie precies?

‘We willen achterhalen hoe de financiële situatie van jongeren eruit ziet en hoe ze omgaan met economische zaken. De focus ligt op 15-24 jaar uit Amsterdam Zuidoost. In het onderzoek vragen we naar de postcode dus zodoende komen we erachter welke studenten in Noord of West op school zitten maar in Zuidoost wonen. We hebben hier de kans gekregen om de vragenlijsten in de klassen af te nemen. We geven dan in het begin van de les een introductie. De vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten om in te vullen. De studenten doen dit in het computerlokaal tijdens een les Studieloopbaanbegeleiding. Er is binnen het fieldlab nog een ander onderzoek om het hulpaanbod in kaart te brengen. We willen uiteindelijk dat het hulpaanbod beter aansluit op de vraag van de jongeren.’

Wat verwachten jullie van de resultaten?

‘We hebben nog geen resultaten, maar we hebben wel literatuur bestudeerd. Uit ons literatuuronderzoek blijkt dat er in de doelgroep dat er 51% werkloos is en dat ligt een stuk hoger dan in de reset van Nederland. Er is een verschuiving geweest in de manieren waarop mensen aan werk komen. Als je in een systeem zit waar 51% werkloos is, dan zul je via je netwerk niet zo snel zelf een baan vinden.’

Welke vragen stellen jullie aan de jongeren?

‘We vragen hoe ze economisch vooruit kijken. Of ze vaste lasten hebben, zoals telefoonabonnementen en hoe ze dat betalen, of ze wel eens lenen en van wie dan etc. En we vragen of ze inzicht hebben in hun financiële administratie. We vragen ook naar of ze zorgtoeslag krijgen. Zodoende weten we of jongeren hier gebruik van maken. ‘

Gaan jullie ervan uit dat deze jongeren weten wat zorgtoeslag is ?

‘In de vragenlijst kun je ook aangeven dat je niet weet wat het is, maar dan weten we in ieder geval of ze gebruik maken van het hulpaanbod.’

Gaan jongeren dit eerlijk invullen of zouden ze sociaal wenselijk gedrag vertonen?

‘We gaan ervan uit dat ze dit wel eerlijk invullen. We hebben tot nu toe de ervaring dat ze het heel serieus invullen. We hebben studenten gesproken die super geïnteresseerd zijn en willen weten wat voor opleiding wij doen en ze vertellen over hun eigen financiële situatie. We nodigen ze dan uit voor vervolgonderzoek. Ze kunnen ook lid worden van een klankbord groep, tegen bekostiging om verder te praten in het onderzoek.’

Wat gaan jullie doen met de resultaten?

‘We gaan de resultaten analyseren. We gaan dit combineren met het andere onderzoek om te kijken hoe het aanbod is afgestemd op de vraag van de jongeren met financiële problemen.’

Kennen jullie zelf mensen die in financiële problemen zitten of in armoede leven ?

‘Ik heb stage gelopen bij Stichting “Samen is niet alleen” en daar kwam ik bij mensen in een moeilijke situatie thuis. Daarvan ken ik een oudere man die van 50 euro in de week moest zien rond te komen. En ik heb gezien hoe stressvol het is om geconfronteerd te worden met aanmaningen en deurwaarders. Dit legt veel beslag op je capaciteiten om weer met alle andere zaken om te gaan. Het is dan lastig voor deze mensen om hun dingen goed te kunnen regelen.’

Financiële zelfredzaamheid onderzoek

Het onderzoeksproject van deze studenten maakt onderdeel uit van onderzoek van het lectoraat Armoede en Participatie en staat o.l.v. Roeland van Geuns en Lisette Desain. Een van de grootste hindernissen voor Jongeren in de ontwikkeling naar zelfstandigheid blijken schulden. Als er eenmaal schulden in het spel zijn, is het moeilijk voor jongeren om op andere levensgebieden de juiste beslissingen te nemen. In het onderzoek zoet dit project zoeken we samen met partners in de praktijk naar nieuwe, meer passende vormen van ondersteuning voor het bevorderen van financiële zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid van jongeren.  

Evidence based

Zo kijken we naar de mogelijkheden voor jongeren om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen zoals de competentie om de juiste afweging te kunnen maken in bepaalde omstandigheden én om vooruit te kunnen plannen en denken. We combineren de kennis en het aanbod van organisaties in Zuidoost met de laatste evidence based methodieken en vooral met de inzichten van jongeren in hun situatie en hun behoeften om verbetering in hun situatie te brengen.

Het onderzoek wordt mede gefinancierd door Nationaal Fonds Kinderhulp en HvA speerpunt Urban Management. Nationaal Fonds Kinderhulp is partner van het Fieldlab Zuidoost omdat zij graag wil bijdragen aan de toekomst van jongeren die te maken krijgen met armoede. Kinderhulp helpt al sinds 1959 kinderen in armoede en heeft recent haar doelgroep uitgebreid tot 21 jaar. Het is belangrijk dat ook jongvolwassenen op een betere manier geholpen wordt zodat ze kunnen bouwen aan een toekomst met goede vooruitzichten.  

Urban Management 

De HvA draagt bij aan het oplossen van grootstedelijke vraagstukken door haar onderwijs en onderzoek af te stemmen op wat er speelt in de metropoolregio Amsterdam. De faculteiten Business & Economie, Maatschappij en Recht en Techniek bundelen hun kennis specifiek in het speerpunt Urban Management van de HvA. Urban Management staat voor de multidisciplinaire aanpak van grootstedelijke vraagstukken. De programmering en uitvoering van het onderzoek vindt plaats in fieldlabs: geografische gebieden waarbinnen met stakeholders langlopende afspraken zijn gemaakt over een onderzoeks- en innovatieagenda. 

Meer informatie over het onderzoek