Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Urban Management Werkconferentie: Participatiemoeheid

Evenement

Participatiemoeheid is het verzamelbegrip voor serieuze vermoeidheidsverschijnselen bij burgers en ambtenaren op het gebied van maatschappelijke en politieke participatie. Over oorzaken en gevolgen lopen de meningen uiteen. Sterker nog, de vraag of deze moeheid wel een probleem is, levert uiteenlopende antwoorden op. En wanneer het wel als een probleem wordt gezien, bestaat er verschil van inzicht over (de mogelijkheid van) passende oplossingen.

cartoon van Danibal

 

Alle aanleiding voor een scherpe gedachtewisseling tussen ervaringsdeskundigen: burgers, ambtenaren, mantelzorgers, maatschappelijk werkers en wetenschappers. Kennisdeling vanuit verschillende perspectieven om tot beter begrip van het verschijnsel te komen. Inclusief lunch en borrel.

Met onder voorbehoud: Thomas Tiel Groenestege,  Lea Witmondt,  Clientenbelang Amsterdam,  filosoof Gijs van Oenen (Erasmus University Rotterdam), Mario Kieft (Open Universiteit), Christine Bleijenburg (Hogeschool Utrecht), Lex Veldboer (Hogeschool van Amsterdam), fotograaf des Vaderlands Jan Dirk van der Burg, chroreograaf en componist Flavia Faas en cartoonist en mondharpist Danibal.

Gepubliceerd door  Urban Management 3 september 2019