Hogeschool van Amsterdam

Urban Management

Onderzoeksagenda

Urban Management onderzoekt en bevordert een vernieuwende aanpak van grootstedelijke vraagstukken op raakvlakken van sociale, economische en ruimtelijke domeinen. De veranderende stad, specifiek in de Amsterdamse metropoolregio, is onze vindplaats voor grootstedelijke maatschappelijke wicked problems waar we samen met partners praktijkgericht onderzoek naar doen. Deze vraagstukken bewegen zich rond de normatieve uitdaging van een Just City, specifiek een goed bestuurde stad met betrokken burgers.

Het centrale vraagstuk van Urban Management is hoe rondom bepaalde thema’s nieuwe vormen van collaborative governance (kunnen) ontstaan. Binnen deze uitdaging richten we ons op twee deelaspecten die samenhangende (normatieve) bouwstenen zijn voor zo’n dergelijke nieuwe aanpak: participatie van belanghebbenden en gemeenschappelijk beheer en ontwikkeling (urban commons). Als methodologisch thema staat het creëren van leeromgevingen centraal binnen deze nieuwe benadering.
 

Gepubliceerd door  Urban Management 16 september 2019