Urban Governance and Social Innovation

Recepten tegen sociale ongelijkheid

Artikel

Stedelijke sociale ongelijkheid staat al jaren hoog op de stedelijke agenda, maar het is eigenlijk zelden of nooit het nummer 1 probleem geweest van Amsterdam. Andere kwesties zoals het samenleven tussen verschillende bewonersgroepen golden in de stedelijke arena vaak als urgenter. Het is ogenschijnlijk ook geen heel omstreden kwestie. Zelfs werkgeversorganisatie VNO wijst al jaren op de risico’s van een te grote tweedeling naar inkomen, vermogen en opleiding. We zien het, niemand wil het, maar toch gebeurt het, bijna als een ‘autonoom’ proces, ook nu tijdens de coronacrisis.

Referentie Veldboer, L. (2020). Recepten tegen sociale ongelijkheid. Bewogen Stad, 2020(1), 14-15. https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkind-beach-0b88d7803.1.azurestaticapps.net%2Frecepten-tegen-sociale-ongelijkheid%2F&data=05%7C01%7Ch.selling%40hva.nl%7Cb100d13e546349f260df08dad770e2db%7C0907bb1e21fc476f884302d09ceb59a7%7C0%7C0%7C638059177077168320%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mlQ1ON%2BXwDaeXOeZQ8TqWU%2Ff6Qs9u9fs5flEmLlEELM%3D&reserved=0
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 7 juli 2020

Publicatiedatum

jul 2020

Auteur(s)


Publicaties:

Research database