Urban Governance and Social Innovation

Naar een op skills georiënteerde arbeidsmarkt

Hoofdstuk

In House of Skills werkt de Hogeschool van Amsterdam – samen met overheden, werkbemiddelaars, bedrijfsleven en vakbonden – aan een duurzaam ondernemingsplan voor een op skills georiënteerde arbeidsmarkt in de regio. Skills zijn (leerbare) vaardigheden die nodig zijn om een bepaalde activiteit uit te kunnen voeren. Naast deze skillsbenadering staat de inrichting van een regionale governance structuur centraal in House of Skills. Het driejarige project is nu halverwege, tijd voor een eerste evaluatie.

Referentie van der Heijden, E., Straathof, A., & Meerman, M. (2019). Naar een op skills georiënteerde arbeidsmarkt. In M. Meerman (Ed.), Mens&Markt: HRM-onderzoek op het HBO (pp. 105-115). Eburon.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2019

Publicatiedatum

jan 2019

Auteur(s)

Alex Straathof
Martha Meerman

Publicaties:

Research database