Urban Governance and Social Innovation

Je accomodatie verdienen met het vegen van de winkelstraat

nieuwe opgaven voor burgerinitiatieven en beheerders

Hoofdstuk

Of het nu gaat om beheer van buurthuizen door bewoners, groenprojecten, zorgcoöperaties of daklozenopvang door vrijwilligers: in Amsterdam zijn er honderden burgerinitiatieven actief. Ze brengen meer sociale cohesie in de wijk en zorgen voor sociale activering. Er zijn echter twee ontwikkelingen die het voortbestaan van burgerinitiatieven bedreigen: het dichtdraaien van de subsidiekraan en het verhogen van de huurkosten voor vastgoed. De oplossing hiervoor biedt ook weer nieuwe kansen, mits de gemeente hier een faciliterende rol in speelt.

Door de financiële crisis vanaf 2008 moest er de afgelopen jaren flink bezuinigd worden. Dit leidde ertoe dat meerdere sociale accommodaties, waar deze initiatieven in gehuisvest zijn, niet meer op de traditionele wijze konden worden voortgezet. Wat we in Amsterdam zien is dat burgerinitiatieven steeds vaker genoodzaakt zijn tot het vinden van inkomstenbronnen om de huur van hun maatschappelijk vastgoed terug te verdienen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het groenbeheer of het reinigen van de openbare ruimte. In dit artikel komt aan de orde welke veranderingen en opgaven dit met zich brengt voor de burgerinitiatieven en hun counterparts, zoals beheerders van maatschappelijk vastgoed en gebieden.

Referentie de Zeeuw, A. (2017). Je accomodatie verdienen met het vegen van de winkelstraat: nieuwe opgaven voor burgerinitiatieven en beheerders. In A. van den Beemt-Tjeerdsma (Ed.), 10 jaar Barometer Maatschappelijk Vastgoed: impact, trends en ontwikkelingen (pp. 255-262). Hanzehogeschool Groningen.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2017

Publicatiedatum

jan 2017

Auteur(s)


Publicaties:

Research database