Urban Governance and Social Innovation

Bevordering maatschappelijke participatie van jongeren (16-23 jaar)

omgaan met eenzaamheid en het versterken van sociale steun

Poster

Het participatie project richt zich op het ontwikkelen van interventies ter bevordering van de actieve maatschappelijke participatie van jongeren met psychische en/of gedragsproblematiek in Amsterdam. Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam werkten samen met professionals en jongeren van de Arkin FACT-teams en Spirit! aan interventies gericht op het thema 'sociale steun'. Spirit implementeert een online kennisarrangement omtrent het thema eenzaamheid met als doel kennisvergroting van professionals op het gebied van eenzaamheid. Voor Fact is er een handreiking ontwikkelt voor het opzetten van peer-to-peer suportgroepen.<br/>

Referentie Rijnders, J., & Parigger, E. (2019). Bevordering maatschappelijke participatie van jongeren (16-23 jaar): omgaan met eenzaamheid en het versterken van sociale steun. Poster session presented at NEJA-Conferentie. Integraal werken in de Amsterdamse zorg voor jeugd: Handvat of hype?, Amsterdam, Netherlands.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 28 maart 2019

Publicatiedatum

mrt 2019

Publicaties:

Research database