Urban Governance and Social Innovation

Grootstedelijk burgerschap - digitaal

Hoofdstuk

Wat lijkt makkelijker en meer voor de hand te liggen dan het benutten van nieuwe media voor burgerschapsdoelen? De toegankelijkheid en laagdrempeligheid van discussiefora en dedicated websites via internet lijkt beleidsmakers te voorzien<br/>van een directe weg naar het hart van de burgers. Nationaal en internationaal onderzoek (Hermes, 2006; Moll, 2010) laat zien dat de zaken (natuurlijk) niet zo eenvoudig liggen. De fantasie van de directe weg is verbonden met een communicatieparadigma dat onder onderzoekers, nieuwe media-deskundigen en academici al enige tijd onder vuur ligt. Het zogenaamde zender-boodschap-ontvanger model beschrijft minder en minder een werkelijkheid waarin zenders zelf juist ook als ontvangers moeten en willen optreden, en waarin ontvangers medeproducenten van mediaberichten zijn geworden. Voor beleidsmakers ligt er de open vraag of een nieuw soort dialoog met en tussen stadsbewoners mogelijk is, en vooral of ze zich<br/>daar meer 'burger' van gaan voelen. Bovendien zijn er veel stadsbewoners die niet mee kunnen of willen doen aan het digitale tijdperk. In dit hoofdstuk willen we twee verschillende case studies presenteren van pogingen van de lokale overheid<br/>en lokale instellingen nieuwe media in te zetten om contact te leggen met burgers en bovendien burgerschap te vergroten in de zin van betrokkenheid op gemeenschappelijke doelen in de buurt of in de stad. Het gaat om de online discussiefora bij de AT5 stadssoap Westside en om de opvolgers van de Digitale Trapvelden, ook in Amsterdam.

Referentie de Kreek, M., & Hermes, J. (2011). Grootstedelijk burgerschap - digitaal. In G. Walraven, & C.-J. Pen (Eds.), Van de maakbare naar de lerende stad: De praktijkgerichte bijdrage van lectoraten (pp. 85-93). Garant.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2011

Publicatiedatum

jan 2011

Auteur(s)

Joke Hermes

Publicaties:

Research database