Urban Governance and Social Innovation

Samenspel van vertrouwen

experimenteren met samensturing in buurthuizen

Artikel

‘Samensturing’, of ‘collaborative governance’ is een parapluterm voor bestuurs- en samenwerkingsvormen die het midden houden tussen hiërarchische aansturing en zelfbeheer. Samensturing komt in sommige buurthuizen maar moeizaam tot stand, in andere verloopt dat juist een stuk soepeler. Hoe kan dat? Een analyse aan de hand van voorbeelden.

Referentie Elahi, J., de Kreek, M., & De Goede, S. (2021). Samenspel van vertrouwen: experimenteren met samensturing in buurthuizen. Vakblad Sociaal Werk, 2021(3), 8-12. https://link.springer.com/article/10.1007/s12459-021-0883-9
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 januari 2021

Publicatiedatum