Urban Governance and Social Innovation

De Participatiespagaat

Hoofdstuk

Veel gemeenten investeren in innovatieve participatiemethoden om de inbreng van bewoners op te halen. Maar die inbreng blijkt vaak moeilijk te rijmen met de waarden en werkwijzen van interne afdelingen van die gemeenten, die vooral gericht zijn op expertise, rechtmatigheid en efficiëntie. Ambtenaren die toch<br/>proberen bewonersinbreng om te zetten in bewonersinvloed komen vaak in een ‘participatiespagaat’ terecht. Gemeenten die inzetten op effectieve participatie moeten daarom ook intern veranderen.

Referentie van Aanholt, J., & Majoor, S. (2021). De Participatiespagaat. In G. Helleman, S. Majoor, G.-J. Peek, & H. van der Veen (Eds.), Participatiemoe(d) Platform Stad en Wijk. https://sway.office.com/smyJ8icyfLfDmoNa?ref=Link
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 1 juni 2021

Publicatiedatum

jun 2021

Publicaties:

Research database