Urban Governance and Social Innovation

Cultuurbeïnvloeding

Afscheidscollege van Alex Straathof- lector Management van Cultuurverandering

Evenement

Alex Straathof, lector Management van Cultuurverandering, neem na elf jaar afscheid als lector bij de Hogeschool van Amsterdam. Op 4 juli houdt hij zijn afscheidscollege waarin hij ook zijn nieuwe boek 'Cultuurbeïnvloeding' presenteert.

In het boek staat een groot deel van de kennis beschreven die het lectoraat de afgelopen jaren heeft opgedaan. Het is een ”doeboek voor professionals” geworden, dat ook bruikbaar is voor het onderwijs. Alex heeft samen met zijn collega’s geprobeerd een klip en klaar antwoord te geven op de vraag hoe je een organisatiecultuur kunt veranderen.

Die kennis is nodig om problematische gedragspatronen binnen bedrijven, instellingen en overheden op te lossen. Denk hierbij aan organisaties die te kampen hebben met terugkerende integriteitschendingen, gemeenten die niet weten samen te werken met burgerinitiatieven, bedrijven waarvan de cultuur beïnvloed wordt door criminele organisaties en landelijke overheden die niet dienend zijn aan burgers maar ze tot armoede brengen.

Het programma

  • 15.00 - inloop
  • 15.30 - Afscheidscollege door Alex Straathof - lector Management van Cultuurverandering
  • 16.20 - Bijdragen van Geleyn Meijer, rector van de HvA en Jean Tillie, decaan van de Faculteit Maatschappij en Recht
  • 16.40 - Afsluitende borrel

Locatie

Het college is op de HvA in de Kohnstammzaal 09A10 op de 9e etage van het Kohnstammhuis, Wibautstraat 2 in Amsterdam.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 17 april 2023

Datum

Startdatum 04 jul

Tijd

15:00 - 17:30 uur