Urban Governance and Social Innovation

Handboek voor erfafscheidingen

Onderzoek naar de overgang tussen privé en openbaar in de tuinstad.

Verslag

Praktisch handboek met voorbeelden en richtlijnen.

Met dit handboek kan naar ons idee de vraag: ‘wat -werkt -waar -waarom?’ voor verschillende pro jecten beter worden beantwoord. Door een overzicht aan mogelijkheden te maken kan per situatie gericht gekozen worden. In dit handboek analyseren we de principes van een goede erfafscheiding in de naoor logse tuinsteden. Het is opgesteld om te leren van be staande voorbeelden en om te inspireren bij nieuwe oplossingen. Door veel voorbeelden te ordenen hopen wij een bruikbaar handboek te hebben gemaakt voor zowel professionals als bewoners.

Referentie Nio, I., Treffers, A., & Suurenbroek, F. (Ed.) (2022). Handboek voor erfafscheidingen: Onderzoek naar de overgang tussen privé en openbaar in de tuinstad. . Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 maart 2022

Publicatiedatum

mrt 2022

Auteur(s)

Ivan Nio

Publicaties:

Research database