Urban Governance and Social Innovation

Van risico’s voor de volksgezondheid door hitte naar een hittebestendige inrichting van de stad

Artikel

De klimaatverandering was de afgelopen zomer met zijn heftige hittegolven wederom voelbaar. Warmterecords werden verbroken en stedelingen zochten massaal verkoeling buiten de stad. Volgens het Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut (KNMI) zullen hittegolven komende jaren vaker voorkomen en heviger zijn. Dit geeft een belangrijke aanleiding om de gehele inrichting van onze steden te herzien. Immers, we willen onze steden ook bij hoge temperaturen leefbaar houden.

Om gebieden versneld klimaatbestendig te maken trekken gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk samen op. Met hun gezamenlijke plan Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) voerden ze in 2019 stresstesten uit om de impact van hitte op de gezondheid en het welzijn in kaart te brengen. Het is in lijn met de toenemende aandacht voor de gevaren van hitte voor de gezondheid en in het bijzonder van kwetsbare groepen zoals kinderen, ouderen en zieken. Het KNMI kondigt tegenwoordig bij tropische temperaturen code oranje af en het RIVM stelt het Nationale Hitteplan in werking.

Referentie Spanjar, G., & van Zandbrink, L. (2020). Van risico’s voor de volksgezondheid door hitte naar een hittebestendige inrichting van de stad. Rooilijn, 53(1), 51. http://www.rooilijn.nl/
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 1 januari 2020

Publicatiedatum

jan 2020

Auteur(s)

Luc van Zandbrink

Publicaties:

Research database