Urban Governance and Social Innovation

Opbouw meetmethode en ontwerpstudie re-store

Verslag

Dit document is een uitgebreide samenvatting van twee tussenrapportages van Re-Store. In Re-store wordt onderzocht wat de impact en waarde is van afvalverwerkingssystemen voor stedelijk organisch afval. Welke indicatoren zijn van belang om een afvalverwerkingssysteem te beoordelen en hoe kunnen die gemeten worden? Het doel is om een functioneel meetsysteem en simulatiemodel te ontwikkelen. De eerste tussenrapportage beschrijft de achtergrond, keuzes en onderbouwing van de te ontwikkelen meetmethode. Deze meetmethode wordt ontwikkeld om de duurzaamheidsimpact in te kunnen schatten van organische afvalverwerkingssystemen in een stedelijke context. De tweede tussenrapportage beschrijft de methodiek die gehanteerd wordt bij de ontwerpstudies over waardesystemen rondom stedelijke organische reststromen.

Het terugwinnen van grondstoffen en energie uit organische reststromen wordt gezien als één van de prioriteiten om te komen tot een circulaire economie. Het organisch keukenafval wordt in veel Nederlandse steden echter nog nauwelijks gescheiden ingezameld en verwerkt. Om het organisch afval zoveel mogelijk waarde te geven wordt een scala aan lokale oplossingen geïnitieerd, zoals lokale wormenhotels of schillenboeren die het gft aan huis ophalen. Hoewel er hiermee meer gft gescheiden en apart verwerkt wordt is echter niet goed vast te stellen hoe groot de meerwaarde hiervan is voor de maatschappij. Om deze waarde te kunnen beoordelen wordt in Re-Store een meetmethode ontwikkeld om de impact van deze initiatieven in te kunnen schatten. Daarnaast worden ontwerpstudies met simulatiemodellen uitgevoerd om te komen tot ontwerpregels voor de ontwikkeling van nieuwe afvalverwerkingssystemen.

In Re-store wordt onderzocht wat de impact en waarde is van afvalverwerkingssystemen voor stedelijk organisch afval. Welke indicatoren zijn van belang om een afvalverwerkingssysteem te beoordelen en hoe kunnen die gemeten worden? Het doel is om een functioneel meetsysteem en simulatiemodel te ontwikkelen. www.hva.nl/restore

Referentie Mulder, M., Faddegon, K., Schrik, Y., Lange, K., & Oskam, I. (2019). Opbouw meetmethode en ontwerpstudie re-store. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 11 juni 2019

Publicatiedatum

jun 2019

Publicaties:

Research database