Urban Governance and Social Innovation

Kansen en bouwstenen voor Reigersbos in A'dam Zuidoost

Op zoek naar de verbinding van fysiek en sociaal

Verslag

Met de Bestuursopdracht Ontwikkelbuurten (2017 en 2019) zet de gemeente in op de structurele versterking van de Amsterdamse wijken die een stapeling van ruimtelijke sociale, economische en culturele vraagstukken kennen. Reigersbos in Amsterdam Zuidoost is een van deze wijken. Met een ruimtelijk planproces wordt integraal de stap naar een structurele versterking gezet. Participatie van de bewoners bij dit proces is hierbij cruciaal. Met ons HvA actie-onderzoek en deze publicatie proberen we hieraan bij te dragen.

Doel
Als opdracht voor het actie-onderzoek is de volgende leidraad geformuleerd. Hoe kunnen we voor bewoners - en jongeren in het bijzonder - de relevante sociale opgaven ontdekken en zodanig ruimtelijk verbeelden dat knelpunten en kansen zichtbaar worden?

Methode en bronnen
Voor het onderzoek is de wijk ruimtelijk en sociaal geanalyseerd, zowel ter plekke als op de kaart. Daarnaast zijn 14 jongeren en 9 ouderen geïnterviewd. Tevens is gebruik gemaakt van de verkenningen die al in opdracht van het planteam waren uitgevoerd. Met de analyses proberen we handvatten te bieden voor de versterking van de wijk.

Opbouw
Als vorm is gekozen voor een gevoelskaart. Daarin wordt vanuit een integraal ruimtelijk-sociaal perspectief de bestaande situatie en de mogelijke ontwikkelingen geanalyseerd. Wat zijn de fysieke ingrepen die ook sociale meerwaarde bewerkstelligen.

Het boekje is opgebouwd in vier stappen. In de eerste stap wordt de essentie van Reigersbos zichtbaar gemaakt, waarna in de tweede stap een diagnose van de uitdagingen van Reigersbos wordt gemaakt. Samen leveren deze de eerste set bouwstenen voor een toekomstperspectief. In de derde stap kijken we vanuit de ogen van de bewoners zelf. Daarvoor zijn 9 ouderen en 14 jongeren geïnterviewd. Ook die zijn samengebracht in bouwstenen. In de vierde en laatste stap wenden we de blik naar de toekomst. Wat leert deze integrale analyse? Welke samenhangende set van ingrepen is wenselijk en kansrijk?

Tot slot
De gevoelskaart probeert door de integrale blik en beeldende manier van communicatie het gesprek tussen gemeentelijke afdelingen, bewoners en
maatschappelijke organisaties mogelijk te maken om zo actief bij te dragen aan het handelingsperspectief van de Ontwikkelbuurt professional. In die zin is het geen eindpunt, maar vooral ook een startpunt en discussiestuk.

Referentie Spanjar, G., & Suurenbroek, F. (2020). Kansen en bouwstenen voor Reigersbos in A'dam Zuidoost: Op zoek naar de verbinding van fysiek en sociaal. Hogeschool van Amsterdam, Urban Governance and Social Innovation. https://www.hva.nl/urban-governance/gedeelde-content/nieuws/nieuwsberichten/2020/05/kansen-en-bouwstenen-voor-reigersbos.html
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Techniek 27 mei 2020