Urban Governance and Social Innovation

Niet ieder voor zich, maar wij voor ons allen

In dialoog over het functioneren als team

Artikel

Het gesprek over functioneren richt zich in veel organisaties vooral op individuele medewerkers, terwijl steeds meer medewerkers in teams werken. Hoe kun je het gesprek over team functioneren op gang brengen?

In veel organisaties wordt in teams gewerkt, maar het gesprek over functioneren is in veel gevallen nog op het individuele functioneren gericht. Zo ook in een grote hogeschool, waar van medewerkers steeds meer gevraagd wordt om in verschillende teams en teamrollen te functioneren.

De HR-afdelingen van de verschillende faculteiten, staven en diensten van deze organi satie krijgen dan ook steeds meer signalen vanuit leidinggevenden en medewerkers dat de huidige gerichtheid op individueel functioneren (en beoordelen) niet goed aansluit op hun meer teamgerichte manie r van werken.

Referentie Horsselenberg, P., Hunkar, A., & van Middelkoop, D. (2022). Niet ieder voor zich, maar wij voor ons allen: In dialoog over het functioneren als team. Opleiding & Ontwikkeling: Tijdschrift voor Human Resource Development, 2022(4), 21-25.
Gepubliceerd door  CAREM 1 december 2022