Urban Governance and Social Innovation

Hoe Amsterdamse campussen zich positioneren als bedrijfslocaties

een eerste verkenning

Verslag

Amsterdam heeft verschillende campussen en innovatiegebieden. Van oudsher zijn dit vooral plekken voor kennisinstellingen, maar de laatste jaren zijn ze meer divers geworden. Veel campussen richten zich nu ook expliciet op bedrijven, vooral kennisintensieve startups en scale-ups.

Ze profileren zich als aantrekkelijke vestigingsplaatsen waar bedrijven samenwerkingen kunnen aangaan met onderzoek en onderwijs, en/of gebruik kunnen maken van specialistische faciliteiten die op de campus aanwezig zijn.

Dit rapport bevat een eerste verkenning van de huidige situatie met betrekking tot het vestigen van bedrijven op de grotere campussen/innovatiedistricten in Amsterdam.

Wat gebeurt er momenteel op de campussen om bedrijven aan te trekken, te huisvesten, en te binden aan de campus? Welke locatieprofielen ontwikkelen zich?

Referentie Koops, E., Schrama, W., Switzer, A., & van Winden, W. (2020). Hoe Amsterdamse campussen zich positioneren als bedrijfslocaties: een eerste verkenning. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  CAREM 16 november 2020

Publicatiedatum

nov 2020

Publicaties:

Research database