Urban Governance and Social Innovation

Experimental learning labs

functioneren en beoordelen in Teams

Verslag

In deze rapportage staat het functioneren en beoordelen van professionals in het hbo centraal. In het project Experimental Learning Labs: Functioneren en Beoordelen in Teams zijn we, mede dankzij de steun vanuit de stimuleringsregeling van Zestor, op zoek gegaan naar andere en innovatieve manieren om de HR-cyclus vorm te geven en onderlinge feedback in teams te stimuleren, op een manier die beter aansluit bij de ontwikkelingen in de organisatie, de sector en bij de wensen en behoeften van medewerkers.

Het project is uitgevoerd door en met medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Aan het project deden professionals in 3 teams, HR professionals en een aantal medewerkers van het lectoraat Samenwerkende Professionals (voorheen Teamprofessionalisering) mee.

Door in ‘Experimental Learning Labs’ in een drietal verschillende teams met nieuwe vormen van aanspreken en feedback geven te experimenteren1, heeft het project input gegeven en inspiratie opgeleverd voor een meer passende kijk op en aanpak van de HR-cyclus binnen de hogeschool. Deze Experimental Learning Labs zijn uitgevoerd onder begeleiding van het lectoraat Samenwerkende Professionals in samenwerking met de HR-werkgroep ‘Functioneren & Beoordelen’

Referentie Horsselenberg, P., Hunkar, A., & van Middelkoop, D. (2022). Experimental learning labs: functioneren en beoordelen in Teams. Hogeschool van Amsterdam, The Work Lab.
Gepubliceerd door  CAREM 1 mei 2022