Urban Governance and Social Innovation

Coaching bij transitie naar hybride werken

Artikel

Thuiswerken is door de coronacrisis voor veel beroepsgroepen de standaard geworden. Na de crisis wordt hybride werken waarschijnlijk ‘het nieuwe normaal’ en zullen mensen deels thuis en deels op kantoor werken.

Dit ‘hybride’ werken is een nieuw domein waarin nog weinig ervaring is opgedaan en waar amper onderzoek naar is verricht. De coach kan teams helpen de transitie naar hybride werken uit te voeren. In dit artikel wordt uitgelegd hoe de coach die rol kan vervullen door aandacht te hebben voor verschillende teamaspecten, het vaststellen van de gezamenlijke uitgangspunten en het stimuleren van nieuw gedrag.

Referentie Smit, W., Verwest, T., & van Middelkoop, D. (2021). Coaching bij transitie naar hybride werken. Tijdschrift voor Coaching: visieblad voor professioneel begeleiden, 2021(1), 66-72. https://www.professioneelbegeleiden.nl/coaching-bij-transitie-naar-hybride-werken
Gepubliceerd door  CAREM 1 maart 2021