Urban Governance and Social Innovation

Eindcongres RAAK Samensturing Huizen van de Wijk

Het Raak-project Lokale Samensturing Huizen van de Wijk is recent met een congres afgesloten. Het Vakblad Sociaal Werk wijdde er een themanummer aan met artikelen uit het project. Op deze pagina vindt u een indruk van het project en de resultaten die zijn gepresenteerd tijdens het Eindcongres in mei 2021 vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Eindcongres Samensturing Huizen van de wijk

Tijdens het eindcongres van het project Lokale Samensturing Huizen van de wijk gingen we in op de complexiteit van het krachtenveld rondom samensturing. Daarnaast bespraken we verschillende inzichten die een verschil kunnen maken ten gunste van samensturing.

De Belofte van Samensturing

Het eindcongres begon met een column ‘De belofte van samensturing’ voorgelezen door Jaswina Bihari – Elahi waarin ze het belang van samensturing, maar ook de complexiteit laat voelen.

Bekijk de video: De Belofte van Samensturing

Introductie Lokale Samensturing Huizen van de Wijk

Daarna deed Mike de Kreek een introductie over het project lokale samensturing huizen van de wijk. Hij liet de context zien waarin de praktijkvraag van het project was ontstaan en presenteerde het model van samensturing dat ontwikkeld is. Daarna deed Mike de Kreek een introductie over het project lokale samensturing huizen van de wijk. Hij liet de context zien waarin de praktijkvraag van het project was ontstaan en presenteerde het model van samensturing dat ontwikkeld is.

Bekijk de video: Introductie Samensturing Huizen van de Wijk

Tweegesprek over samensturing bij Combiwel Buurtwerk

In een tweegesprek hadden Robert Duiveman, Associate Lector Kenniscentrum Governance of Urban Transitions van de Haagse Hogeschool, en Monique de Vries, directeur Buurtwerk, het over samensturing vanuit en binnen Welzijnsorganisatie Combiwel.

Vervolgens waren er vijf workshops waarvan vier op basis van een artikel in het themanummer over samensturing van het vaklad Sociaal Werk (nummer 3, juni 2021)

Bekijk de video: Tweegesprek Combiwel Buurtwerk

Vragenuurtje Samensturing in de Praktijk

Tijdens het Vragenuurtje Samensturing in de praktijk dat gerelateerd was aan het artikel Samenspel van vertrouwen gingen een aantal deelnemers in op stellingen, ervaringen en inzichten over hoe samensturing vorm wordt geven in de praktijk. Door Pieter van Vliet, docentonderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam, Sylvia de Goede, freelance opbouwwerker bij De Goede Praktijkontwikkeling, Anke Siegers, auteur van het boek De Nieuwe Route en Rozella Oostveen, manager Combiwel Buurtwerk.

Bekijk de video: Vragenuurtje

Workshops

  • Het artikel De kansen van een crisis werd behandeld in de workshop Corona als kans voor samensturing begeleid door Wim Burggraaff, onderzoeksdocent bij de Haagse Hogeschool en Judith Logger, docentonderzoeker bij Hogeschool Inholland, Rotterdam. In tijden van crisis lijkt samensturing makkelijker te gaan dan in ‘gewone’ tijden. Hoe komt samenwerking en besluitvorming tijdens corona in of rond buurthuizen tot stand? En hoe duurzaam is deze manier van werken eigenlijk?
  • In artikel Buurthuizen en maatschappelijk vastgoed en de gelijknamige workshop ging het over publieke voorzieningen die onder druk staan, verdwijnen of samen met andere partijen een pand moeten betrekken. David ter Avest, Stadsgeograaf en docentonderzoeker verbonden aan Hogeschool Inholland, verkende de volgende vraag: Wat zijn de ervaren effecten van deze beleidsontwikkelingen op de functie van de buurthuizen en de samensturing?
  • In de workshop en het artikel Faciliterend Leiderschap bij samensturing ging Mike de Kreek, docentonderzoeker bij de Hogeschool van Amsterdam in op het improvisatiekarakter van samensturing. Wat impliceert dat voor een leiderschapsrol van een betrokkene? En hoe zit het krachtenveld van samensturing in elkaar waarin je opereert?
  • In de workshop Democratisering van lokaal bestuur ging het debat over de spanningen tussen bestuurlijk ambities, beleid en samensturing in de praktijk Hoe democratiseer je de stad? Door Robert Duiveman, Associate Lector Kenniscentrum Governance of Urban Transitions, De Haagse Hogeschool en Anna de Zeeuw, Programmamanager Actieve en Weerbare Stad, Hogeschool van Amsterdam.

De workshops werden nabesproken met deelnemers in een tafelgesprek onder leiding van Jaswina Bihari – Elahi

Bekijk de video: Nabespreking Workshops

Bewoners en sociaal werkers geven in veel Huizen van de wijk steeds meer samen richting en inhoud aan wat er daar gebeurt en hoe dat tot stand komt. Bij dit gedeeld eigenaarschap ten gunste van het lokale welzijn werken allerlei krachten en talenten samen, maar vaak ook tegen elkaar in. Storingen en onverwachte gebeurtenissen zijn aan de orde van de dag, waarbij teleurstelling en succes elkaar afwisselen. Het vraagt veel van alle deelnemers, want ze moeten voortdurend oplossingen ontdekken die nog niet eerder zijn uitgevonden.

Samensturing is daarmee het tegenovergestelde van routine en niet volgens een vooraf bepaalde structuur te organiseren. Al improviserend wordt er van alles uitgevonden, zoals taal, nieuwe vormen van samen denken en doen, andere rollen en verhoudingen. Wat daarbij ook vaak knelt is besluitvorming die niet binnen de invloed ligt van de directbetrokkenen, maar wel impact heeft op de mogelijkheden voor betrokkenen om bij te dragen aan het lokale welzijn. De Huizen van de wijk zijn namelijk regelmatig ingebed in structuren van organisaties en overheid waar gedeeld eigenaarschap nog minder ingeburgerd is.

Dat samensturing bestaat uit improvisatie, net als bij jazz, wil niet zeggen dat er geen structuur is of dat het vanzelf gaat. Samensturing heeft wel degelijk een richting en vereist ook facilitering. De collectieve leerprocessen om deze patronen te veranderen, vereisen creatieve interventies waardoor betrokkenen dat wat ze goed kennen, even vergeten. Pas dan komt er ruimte om te experimenteren met andere rollen, overlegvormen en structuren met daarbij horende verwachtingen, taal, gedrag en houding. Facilitering van samensturing kenmerkt zich dan door een continu proces van gesprekken, conflicten, afspraken, acties, opbrengsten, etc., waarbij wederzijdse afhankelijkheid ten behoeve van een gedeeld toekomstbeeld een richtinggevende rol speelt.

Voor informatie of vragen over dit project, neem contact op met Mike de Kreek

Gepubliceerd door  Urban Governance 22 juli 2021