Urban Governance and Social Innovation

Economisch Vitale Stad

Het programma de Economisch vitale stad richt zich op de vele vraagstukken rondom de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, (collaboratief) ondernemerschap, organisatievormen en bedrijvigheid in de Metropoolregio Amsterdam.

Bedrijven in de stad, groot en klein, zoeken elkaar steeds vaker op. Samen kunnen zij bijdragen aan de economie maar ook aan de leefbaarheid, sociale cohesie en duurzaamheid van de stad. Maar ook externe factoren als het toenemende toerisme, milieu en klimaatverandering en de digitalisering van de samenleving leggen druk op de ruimtelijke en sociale vormgeving van de stad. De vraag is : hoe kunnen alle economische activiteiten een plek krijgen? Daarbij moet rekening worden gehouden met duurzaamheid en sociale cohesie van de stad.

Ambitie

In samenwerking met ondernemers, kennisinstellingen en de overheid ontwikkelt het programma de Economische vitale stad kennis over effectieve organisatievormen, businessmodellen en ruimtelijke en sociale randvoorwaarden voor effectieve collectieven in de Metropoolregio Amsterdam.

Gepubliceerd door  Urban Governance 14 maart 2023

  P.P. van Hemert (Patricia)

Programmamanager Economisch Vitale Stad

Tel: 0611270868
p.p.van.hemert@hva.nl
Bekijk profiel

  dr. W. van Winden (Willem)

Directeur CET/ Lector Urban Economic Innovation

w.van.winden@hva.nl
Bekijk profiel