Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Economisch Vitale Stad

Het programma de Economisch vitale stad richt zich op de vele vraagstukken rondom de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, (collaboratief) ondernemerschap, organisatievormen en bedrijvigheid in de Metropoolregio Amsterdam.

Bedrijven in de stad, groot en klein, zoeken elkaar steeds vaker op. Samen kunnen zij bijdragen aan de economie maar ook aan de leefbaarheid, sociale cohesie en duurzaamheid van de stad. Maar ook externe factoren als het toenemende toerisme, milieu en klimaatverandering en de digitalisering van de samenleving leggen druk op de ruimtelijke en sociale vormgeving van de stad. Hoe kunnen alle economische activiteiten een plek krijgen in stad, waarbij er tevens rekening wordt gehouden met duurzaamheid en sociale cohesie van de stad.

Ambitie

In samenwerking met ondernemers, kennisinstellingen en overheid ontwikkelt het programma de Economische vitale stad kennis over effectieve organisatievormen, businessmodellen en ruimtelijke en sociale randvoorwaarden voor effectieve collectieven in de Metropoolregio Amsterdam.

Gepubliceerd door  Urban Governance 6 februari 2020

mw.  P.P. van Hemert (Patricia)

Programmamanager Economisch Vitale Stad

Tel: 0611270868
p.p.van.hemert@hva.nl
Bekijk profiel

dhr.  dr. W. van Winden (Willem)

Lector Urban Economic Innovation

w.van.winden@hva.nl
Bekijk profiel