Urban Governance and Social Innovation

Duurzame Stad

Het programma de Duurzame stad richt zich op de stedelijke aanpak voor een klimaatneutraal Amsterdam.

Eike Blogg - Flickr

De metropoolregio Amsterdam staat voor een enorme opgave: in 2050 moet de CO₂-uitstoot met 95 procent worden teruggedrongen ten opzichte van 1990 en de stad moet vóór 2040 volledig aardgasvrij zijn.

Ook nu zien we de gevolgen van klimaatverandering in de stad. Risico’s op schade en overlast zijn relatief hoog. Ondanks de voortschrijdende technologische ontwikkeling en de duidelijke economische voordelen van zo’n transitie, hapert de omslag naar duurzame energie en mobiliteit.

Nieuwe vormen van samenwerking, businessmodellen en duurzaam gedrag van bewoners zijn essentieel om de stad maatschappelijk klaar te maken voor deze transitie. In het programma Duurzame Stad willen wij bijdragen aan deze maatschappelijke aanpak.

Ambitie

Het programma Duurzame Stad van het Centre of Expertise sluit zich graag aan bij de ambities van de stad Amsterdam. Door onze kennis op de domeinen technologie, economie en maatschappij te bundelen gaan we in samenwerking met de gemeente en praktijkpartners (privaat en publiek) een bijdrage leveren aan het versnellen van de duurzaamheidstransitie.

Gepubliceerd door  Urban Governance 4 mei 2022

  M.W.A. Morel (Marie) MSc.

Onderzoeker en Promovenda

Tel: 0621155859
m.w.a.morel@hva.nl
Bekijk profiel

  dr. R.J. Renes (Reint Jan)

Lector Psychologie voor een Duurzame Stad

r.j.renes@hva.nl
Bekijk profiel