Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Actieve en Weerbare stad

Het programma de Actieve en Weerbare stad houdt zich bezig met vraagstukken over de actieve, participerende en weerbare burger.

Nederland transformeert van een verzorgingsstaat naar een samenleving waarin de participatie en zelfredzaamheid van burgers een belangrijke rol speelt. Het sociaal contrast tussen overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewonersinitiatieven wordt hierdoor sterk veranderd. In de Metropoolregio Amsterdam worden deze veranderingen scherp zichtbaar en dit leidt tot nieuwe maatschappelijke vraagstukken over de actieve, participerende en weerbare burger.

Ambitie

De vraagstukken van het programma de actieve weerbare stad richt zich onder andere op de versterking van een buurt door middel van netwerken rond toeleiding naar werk of ondernemerschap, de weerbaarheid van burgers en ondernemers tegen ondermijnende impulsen, en het toekomstperspectief van jongeren. Door de samenwerking met formele en informele organisatie wordt er gekeken hoe bewoners op buurtniveau de sociale cohesie verder kunnen versterkt.

Gepubliceerd door  Urban Governance 19 januari 2022