Urban Governance and Social Innovation

Onderwijs

In de bij Urban Governance and Social Innovation betrokken opleidingen werken docenten, onderzoekers en studenten nauw samen met publieke en private organisaties. Deze aanpak zorgt voor authentiek leren. Studenten passen hun kennis en kunde direct toe in de context waarvoor ze ontwikkeld zijn; de metropoolregio Amsterdam.

studenten van de opleiding bestuurskunde die hun stage bij stadsdeel Nieuw-West hebben afgerond

Bestuurskunde voltijd

De voltijdopleiding Bestuurskunde leidt op tot 'urban public professional'. Studenten doen onderzoek en voeren praktijkopdrachten uit voor grootstedelijke organisaties. Zoals een onderzoek naar de herinrichting van een gebied, het maken van een sociale kaart of een buurtscan. In de opleiding werken studenten aan taalvaardigheid en aan beroepsvaardigheden als presenteren en adviseren.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Master Urban Management

Deze post-experience opleiding in deeltijd helpt grootstedelijke professionals de competenties te ontwikkelen die zij als urban managers nodig hebben om in samenwerking met burgers, bedrijven en overheden wicked problems aan te pakken en maatschappelijke meerwaarde te creëren.

Samenwerken met het onderwijs

Om de aansluiting met het werkveld te garanderen is bij alle lesprogramma's een werkveldadviescommissie betrokken. Deze commissie is samengesteld uit ervaringsdeskundigen uit publieke en private organisaties.

Naast deze werkveldadviescommissie zijn voorbeelden van samenwerking met het werkveld:

Studenten gaan de straat op en de wijk in om een opdracht uit te voeren. Opdrachtgever is bijvoorbeeld een stadsdeel of een grootstedelijke organisatie. Studenten kijken met andere ogen naar de wereld en naar de onderwerpen waar uw organisatie zich mee bezighoudt. Deze frisse blik werkt in de praktijk stimulerend voor beide partijen.

Studenten gaan aan de slag bij ondernemingen en organisaties in de stad. De praktijkervaring, uw inzichten en de theoretische kennis van studenten en hun andere manier van kijken leidt tot verrassende en vernieuwende oplossingen.

Vertegenwoordigers van bedrijven of organisaties zijn mede-beoordelaar van de uitwerkingen en projecten van studenten. Een mooie illustratie van de verwevenheid van de stad met de opleiding.

Verhalen en inzichten uit de praktijk, verteld door ondernemers of bestuurders.

Gepubliceerd door  Urban Governance 24 januari 2022
Hettie Politiek - programmamanager wijkaanpak gemeente Amsterdam

Bij Urban Management van de HvA leren studenten al in het curriculum verschillende competenties. Daardoor zijn ze voor ons goed inzetbaar en kunnen ze effectiever aan de slag.

Lees verder