Urban Governance and Social Innovation

Close Watch Group Integriteit

Artikel
Dit onderzoek is onderdeel van de onderzoekslijn Organisatie-integriteit van het lectoraat Cultuurverandering . Uit onderzoek van de gerenommeerde criminoloog prof. dr. Fijnaut blijkt dat in Nederland regelovertreding door bedrijven gericht op omzetvergroting en kosten beperking maar beperkt wordt vervolgd. Uit onderzoek van Transparency International komt naar voren dat in ons land burgerlijke actie rond integriteit en corruptie niet van de grond komt. De Close Watch Group Integriteit (CWG) probeert hier een kleine stap in te zetten. De CWG gaat op zoek naar risicosignalen die duiden op corrumperende organisaties. Uitkomsten van onderzoek zullen aanleiding kunnen geven tot verder onderzoek door bijvoorbeeld onderzoeksjournalisten of overheidsinstanties. Lees meer over dit onderzoek.
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 17 juni 2013

Publicatiedatum

jun 2013