Urban Governance and Social Innovation

Fieldlab-methodiek

Hoofdstuk

Of het nu gaat om het klimaatbestendig maken van wijken, het aanpakken van laaggeletterdheid of het doorbreken van isolement en eenzaamheid van bewoners: voor de meeste hardnekkige maatschappelijke opgaven bestaan geen eenvoudige oplossingen. Om verder te komen is een samenspel van inzichten, beslissingen en middelen van verschillende partijen nodig. Hoe kan een dergelijk proces gestimuleerd worden? In de periode 2012–2016 heeft de Hogeschool van Amsterdam (HvA) in het speerpunt Urban Management, samen met partners, op drie plekken in de stad lokale innovatiemilieus ontwikkeld, de zogenaamde fieldlabs. Hier is met burgers, bedrijven, overheden, investeerders en maatschappelijke organisaties geprobeerd om een proces van experimenteren en leren vorm te geven. Deze leidraad beschrijft de belangrijkste elementen uit de fieldlabmethodiek zoals Urban Management die in de praktijk heeft gebracht.

Referentie van der Heijden, E., Majoor, S., Reiman, E., Straathof, A., & van Winden, W. (2017). Fieldlab-methodiek. In S. Majoor, M. Morel, A. Straathof, F. Suurenbroek, & W. van Winden (Eds.), Laboratorium Amsterdam: werken, leren, reflecteren (pp. 32-52). THOTH.
1 januari 2017

Publicatiedatum

jan 2017

Auteur(s)

Eric Reiman
Alex Straathof
Eric Reiman

Publicaties:

Research database