Urban Governance and Social Innovation

Bijeenkomst Community of Practice Rechtvaardige Stad

Dinsdag 10 oktober 2023 | 14.00 – 17.00 uur | Utrecht

Evenement

Hoe kunnen we (alternatieve) businesscases ontwikkelen om bij de (her)inrichting van wijken meer ruimte te maken voor sociale ondernemers, placemakers en andere impact-initiatieven? Dat is het onderwerp dat centraal staat tijdens de derde bijeenkomst van de Community of Practice Rechtvaardige Stad. Jij bent van harte uitgenodigd!

Suikerzijde in Groningen

Suikerzijde in Groningen

Onderwerp

We gaan met elkaar op zoek naar businesscases voor voorzieningen met een positieve maatschappelijke impact binnen projecten met een (deels) commerciële insteek (zoals de invulling van de ‘plint’). We focussen ons op de vertaalslag van mooi geformuleerde idealen en uitgangspunten naar een realiseerbaar ‘rechtvaardig’ plan. Het gaat dan met name om het omzeilen en/of overwinnen van bestaande financiële en institutionele drempels: Wat is de businesscase om te investeren in rechtvaardigheid als er geen (of weinig) financiële baten zijn? Hoe maak je de maatschappelijke impact dan meetbaar en inzichtelijk? Daarbij laten we ons inspireren door modellen en succesvolle concepten gebaseerd op maatschappelijke waardecreatie of alternatieve vormen van eigenaarschap en financiering.

Agenda

We gaan in groepen werken aan een concreet investeringsvoorstel voor een (fictieve) investeringscommissie: hoe kunnen we hen overtuigen met een alternatieve businesscase? Dat doen we aan de hand van de ontwikkelingen rondom de Suikerzijde in Groningen. Dura Vermeer zal de deelnemers hier tijdens de sessie over bijpraten. Iedere groep start met een ander inspirerend praktijkvoorbeeld, zodat we experimenteren en leren vanuit verschillende perspectieven. Tot slot pitchen we onze vernieuwende voorstellen, en onderzoeken we met elkaar wat goed werkte, welke dilemma’s voorbij kwamen, en waar we in volgende bijeenkomsten dieper op in willen gaan.

Praktisch

De bijeenkomst vindt plaats bij Dura Vermeer (Hertogswetering 157) in Utrecht. We starten stipt om 14.00 uur. Inlopen kan vanaf 13:45 uur. De bijeenkomst duurt tot 17.00 uur. Daarna zorgen wij voor een moment om wat met elkaar te drinken. We hebben ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. Laat ons via onderstaand aanmeldformulier weten of je komt.

Gepubliceerd door  Urban Governance 3 oktober 2023
Suikerzijde in Groningen

Datum

Startdatum 10 okt

Tijd

14:00 - 17:00 uur