Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Eindcongres Samensturing Huizen van de Wijk

Evenement

Lokale samensturing van huizen van de wijk is de titel van het Raak onderzoeksproject dat in januari 2019 van start is gegaan. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is bij acht Huizen van de Wijk / buurtcentra gekeken naar in hoeverre er sprake is van samensturing en hoe dit proces verloopt. Nu, ruim twee jaar later, delen we de resultaten en inzichten rond het ‘hoe dan?’. Dat doen wij met een online event op 20 mei 2021 tussen 14.00 – 16.30 uur.

Vanuit Pakhuis de Zwijger gaan wij via een livestream op interactieve wijze de uitkomsten delen. Daarbij komt onder andere aan de orde dat buurtlocaties in het huidige tijdsgewricht te maken hebben met twee naast elkaar bestaande besturingsmodellen: de dominante verticale besturing en het experimentele horizontale bestuur.

Zijn er nieuwe rollen en overlegvormen vanuit het verticale bestuur en bijbehorende logica’s te vinden die juist passen bij horizontaal bestuur? Over deze en andere vragen gaan wij graag in gesprek. Er wordt nu gewerkt aan een programma waarbij wordt ingezet op een interactief geheel met creatieve intermezzo’s, gastsprekers, interviews en tafelgesprekken. Het definitieve programma wordt eind april bekend gemaakt maar aanmelden onderaan deze pagina. Dus: enthousiast en nieuwsgierig? Meld je aan en dan zien we je op 20 mei!

Gepubliceerd door  Urban Governance 14 april 2021

Datum

Startdatum 20 mei

Tijd

14:00 - 16:30 uur