Hogeschool van Amsterdam

Urban Governance and Social Innovation

Welkom bij Fieldlab Zuidoost

Samenwerking tussen HvA, stadsdeel Zuidoost en Zuidoost Partners

Fieldlab Zuidoost is een kennisalliantie en partnerschap tussen de Hogeschool van Amsterdam, Zuidoost Partners en stadsdeel Zuidoost. Een initiatief dat is ontstaan vanuit het HvA speerpunt Urban Management en BOOT, de buurtwinkel voor onderwijs, onderzoek en talentontwikkeling.

Op 4 oktober maakten wij met 50 deelnemers een excursie naar fieldlab Zuidoost: een bustour door het stadsdeel en een wandeling van World of Food naar cultureel-educatief centrum SouthEast. Daar spraken we over het thema ‘vertrouwen’.

Rondleiding door Peter Dautzenberg in de Bijlmer

Wandeling door oude en nieuwe Bijlmer

De bustour voerde de deelnemers vanuit de Hogeschool in de Wibautstraat via de Gooiseweg naar World of Food. Vandaar ging de rit onder meer langs de toekomstige locatie van het ING-hoofdkantoor, de Amsterdamse Poort, het Zandkasteel en de Arena Boulevard, en via Karspeldreef langs leegstaande garages en het Nelson Mandelapark. Ook ging de rit vlak langs de plek waar die dag precies 24 jaar geleden de Bijlmerramp plaatsvond en langs metrostation Ganzenhoef weer naar World of Food, waar de wandeling naar SouthEast startte. De wandeling liet ons veel oude (hoogbouw en honingraat flats) en nieuwe (eengezinswoningen) woongebieden zien. En de scheiding van functies, wonen, werken, autorijden en lopen. De dreven hoog gelegen en de wandel en -fietspaden op maaiveld niveau.

De deelnemers kregen hiermee een goede indruk van de ontwikkelingen in Zuidoost en dit alles werd deskundig en met humor toegelicht door architect Peter Dautzenberg, docent Bouwkunde aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij kent het stadsdeel door en door, omdat hij er al 40 jaar woont en omdat hij er beroepsmatig, samen met studenten, aan projecten heeft meegewerkt, zoals klusflat Kleiburg. Lees meer hierover in het artikel in Folia.

Vertrouwen als olie

Het thema ‘vertrouwen’ stond centraal tijdens de workshops. Vertrouwen tussen de partijen binnen een fieldlab. Thijs van Exel, die zich bij Kennisland ook bezighoudt met social labs, reflecteert op de cruciale rol van vertrouwen in verschillende fasen van een experimentele setting. Vertrouwen is een voorwaarde en aanmoediging om te leren en te experimenteren, zoals bijvoorbeeld bleek in een social lab over hoe je prettig oud wordt in Amsteldorp. De drie concepten van vertrouwen die Thijs noemt zijn: vertrouwen als springplank om partijen te betrekken, vertrouwen als olie om het proces soepel te laten verlopen en vertrouwen als uitkomst van het werk. Lees meer over de social labs op de website van Kennisland. Lees hier meer over de social labs van Kennisland: https://www.kl.nl/cases/labs-proeftuinen-terra-incognita/

De excursie was onderdeel van het Urban Management congres.

Oude honingraat flats in de Bijlmer

Op 16 juni 201 was het eerste jaarlijkse fieldlabcongres in Zuidoost in het stadsdeelkantoor. Presentaties, workshops en gesprekken met en voor de verschillende partijen en bewoners die in het fieldlab actief zijn. Bekijk hieronder het videoverslag.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Beter beleid in Zuidoost

In fieldlab Zuidoost willen het stadsdeel en de Hogeschool van Amsterdam, samen met ZuidoostPartners en partners uit de wijken, werken aan de maatschappelijke vraagstukken in het stadsdeel. Het fieldlab verbindt denkers en doeners en streeft naar een langdurige en duurzame samenwerking, gebaseerd op onderling vertrouwen en respect. Op die manier kan het fieldlab bijdragen aan de kwaliteit van interventies in Zuidoost, wat uiteindelijk moet leiden tot beter beleid voor bewoners, bedrijven en bezoekers in Zuidoost.

Zuidoost is daarmee één van de ‘levende laboratoria’ in Amsterdam waar kennis en praktijk nauw met elkaar verbonden wordt. Op die manier kan het fieldlab bijdragen aan de kwaliteit van interventies in Zuidoost, wat uiteindelijk leidt tot beter beleid voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

Het fieldlab is

... een open en betrouwbare infrastructuur voor onderzoek en innovatie.
… kan helpen de samenhang en samenspel in het beleid te vergroten.
… draagt bij aan een proces van collectief leren bij de betrokken partners.
… helpt door haar integrale aanpak verkokering tegen te gaan door beleidsterreinen en kennisdisciplines met elkaar te verbinden.

Gepubliceerd door  Urban Governance 15 november 2016
Muriel Dalgliesh-Stadsdeel Zuidoost - bestuurscommissie zuidoost

Mooi dat we deze kennis kunnen inzetten

Lees verder
Dr. Willem van Winden - lector Amsterdamse Kenniseconomie over Ondernemerschap in achterstandswijken

De gemeente wil graag dat kleine ondernemers blijven in die buurten, omdat er van uitgegaan wordt dat het de leefbaarheid in de wijken bevordert en het voor de bewoners dus belangrijk is dat deze winkels er zijn. Wij onderzoeken of dat echt zo is.

Lees verder