Centre of Expertise Urban Education

Wie dit begrijpt is gek: mondelinge academische taal in het hbo

Hoe kunnen docenten hun mondelinge academische taalaanbod aanpassen voor risicogroepen?

Project

Academische taalvaardigheid vormt een obstakel voor specifieke studentengroepen in het hbo. In dit project onderzoeken we hoe docenten hun mondelinge taalaanbod in hun onderwijs kunnen aanpassen, zodat het beter aansluit bij wat deze studentgroepen nodig hebben. Hiervoor ontwikkelen en evalueren we een professionaliseringstraject.

Doel van dit project

In het hbo in het algemeen, en op de HvA in het bijzonder, studeren relatief veel studenten uit groepen die altijd ondervertegenwoordigd zijn geweest in het hoger onderwijs. Het gaat hierbij om eerstegeneratiestudenten, studenten met een migratieachtergrond, en studenten die via het mbo instromen in het hoger onderwijs. In de praktijk hebben deze groepen een verhoogd risico om uit te vallen, met name in het eerste jaar. Academische taalvaardigheid blijkt een obstakel te vormen voor deze studentengroepen. Het is de taak van docenten om een brug te slaan tussen de taalvaardigheid van de student en de gevraagde academische taalvaardigheid van de hbo’er.

Dit project onderzoekt hoe docenten begeleid kunnen worden bij het aanpassen van hun mondelinge taalaanbod in hun onderwijs. Hiervoor ontwikkelen en evalueren we een professionaliseringstraject op basis van het onderzoek en de Handreiking ‘Wie dit begrijpt is gek' (interactieve presentatie) .

Resultaat van dit project

We ontwikkelen en evalueren een professionaliseringstraject op elk van de 7 faculteiten van de HvA. Uiteindelijk kan het traject HvA-breed in het bestaande aanbod worden geïmplementeerd.

Het professionaliseringstraject wordt gebaseerd op de bevindingen van eerder onderzoek die zijn gepubliceerd in een Handreiking voor docenten (interactieve presentatie) .

We brengen de ervaringen van de docenten in kaart en ook het effect van het traject; namelijk hoe zij hun mondelinge taalaanbod aanpassen tijdens (online) lessen. Op basis hiervan passen we de handreiking aan (evidence based) en voegen we tools toe die tijdens het professionaliseringstraject worden ontwikkeld en getoetst (denk bijvoorbeeld aan een kijkwijzer om eigen fragmenten te analyseren, good practices, testimonials, voorbeelden, en illustrerende quotes). Deze handreiking kan iedereen gebruiken en elementen aanpassen aan de eigen context.

Wie zijn bij het project betrokken?

Bij het project zijn alle faculteiten en de centrale diensten van de Hogeschool van Amsterdam betrokken.

  • Bas van Eerd, Studentenzaken (Taalteam)

  • Marike Kwakman, Studentenzaken (Taalteam)

Gepubliceerd door  Urban Education 13 december 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 31 jul 2021

Locatie

Kohnstammhuis (KSH) | Amstelcampus

Wibautstraat 2-4

1091 GM Amsterdam

020 599 5555