Hogeschool van Amsterdam

HvA United

Grootstedelijk bestuur of dorpspolitiek

De toekomst van Metropoolregio Amsterdam

Evenement

Na de financiële crisis van 2008 staat de metropool Amsterdam voor grote, nieuwe uitdagingen. De stad groeit, het economische succes is enorm en nieuwe woningen zijn niet aan te slepen, maar de drukte in de binnenstad neemt fors toe, platforms als Airbnb en Uber veroveren de openbare ruimte, vastgoedprijzen worden opgedreven, het openbaar vervoer kraakt in zijn voegen, de ongelijkheid krijgt vervelende trekken. Burgers roeren zich, het bestuur wordt onzeker. Wat te doen?

In hun lezingen richten Stan Majoor en Zef Hemel zich op de rol die democratie en participatie in een snel veranderende grootstedelijke conditie kunnen spelen. Kunnen burgers in 'commons' hun buurt zelf besturen? Bestaat er zoiets als 'collectieve intelligentie'? Hoe kan Amsterdam de governance van haar territoir het beste aanpakken?

Stan Majoor

Dr. Stan Majoor is lector Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken en directeur van het HvA Speerpunt Urban Management dat op verschillende plekken in Amsterdam actieonderzoek doet. Hij illustreert zijn verhaal met voorbeelden over stadsdelen en wijken waar bewoners, ondernemers en overheden bij de ontwikkeling van hun stadsdeel en wijk betrokken zijn.

Zef Hemel

Prof. dr. Zef Hemel bekleedt sinds 2012 de Wibautleerstoel gericht op grootstedelijke problematiek, in het bijzonder Amsterdam. Hij richt zich in zijn onderzoek vooral op de vraag welke ruimtelijke planning nodig is om de regio Amsterdam te ontwikkelen. Wat is zijn visie op de toekomst? En hoe behoudt deze metropoolregio een prettig leefklimaat om te wonen, werken en recreëren, voor welke dilemma’s staat het Amsterdams  bestuur.

Programma:  
   
15.30 - 16.00 uur Inloop met koffie en thee
16.00 - 17.15 uur

Grootstedelijk bestuur of dorpspolitiek, de toekomst van metropoolregio Amsterdam.

Stan Majoor en Zef Hemel geven hun visie, analyse, voorbeelden uit de praktijk en delen hun dilemma's !

17.15 - 18.30 u Napraten en borrel om oude banden aan te halen en nieuwe banden te smeden.
   

 

Gepubliceerd door  HvA United 12 maart 2019