Hogeschool van Amsterdam

Summit Excellentie

Workshops en Masterclasses

Masterclasses

Ronde 1

13:00-14:00

Titel: Wim Groot: Het rendement van excellentieonderwijs

Bio: Wim Groot is hoogleraar evidence based education en hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht en hoogleraar-directeur van het Top Instituut for Evidence based Education Research (TIER) en de Teachers Academy van de Universiteit Maastricht.

Beschrijving: Wat leveren de investeringen in excellentieonderwijs het individu en de maatschappij op, in bijvoorbeeld arbeidsmarktperspectief en verdiencapaciteit? Een masterclass over de kosten en baten van investeringen in excellentieonderwijs.

Taal: NL

Titel: Marca Wolfensberger en Roland Persson: International excellence networks in European higher education

Bio: Marca Wolfensberger is professor (lector) at the Research Centre for Talent Development in Higher Education and Society at the Hanze University of Applied Sciences in Groningen, and works as assistant professor and honours coordinator at the Faculty of Geosciences at Utrecht University. She has published widely about honors education. In her book ‘Teaching for Excellence – honors pedagogies revealed’, she compares honors education in Europe and the United States. She is fellow of the National Collegiate Honors Council. Her latest book ‘The pursuit for excellence’ will be presented during the Summit. Her power lies in translating research into practice, in order to stimulate talent among teachers and students.

Roland S. Persson is professor of Educational Psychology at Jönköping University, Sweden. He has a research orientation towards high achievement (talent), giftedness and macrosocial dynamics in relation to these. He is honorary life time member of the European Council for High Ability, former Editor-in-Chief of High Ability Studies and Fellow of the College of Teachers, London, England. He is also affiliated with the British Psychological Society, the Qualitative Methods in Psychology Section of the British Psychological Society, the American Psychological Association, World Council for Gifted and Talented Children, Human Behavior and Evolution Society and the International Research Association for Talent and Development. Professor Persson emphasizes the importance of communicating science and its results to the surrounding community and is a regular guest on Swedish television and in other media.

Beschrijving:This masterclass provides a unique and double international perspective on honors education. First, participants have the opportunity to meet and interact with international talent development expert professor Roland S. Persson (Jönköping University, Sweden). Second, Marca Wolfensberger will present new results from large-scale research on honors education in eleven European countries (due to be published at Springer late 2014).

Honors students are global citizens: they study, live and work in a globalized networked society. Yet honors programs are mostly nationally oriented. However, we can see a world of possibilities for exchange, networking and sharing good practices. To start using these opportunities, we first need to know what is happening in the field of talent development in European higher education. Over the last year, Marca Wolfensberger has headed a research team investigating honors education in eleven European countries. In this masterclass, results are presented and implications discussed. They vary from very practical questions, e.g. where excellent students can find honors programs abroad, to more philosophical discussions about the dynamics of a national culture towards the topic of excellence.

Roland S. Persson will provide perspectives to the results presented by Marca Wolfensberger. Roland Persson is a psychologist with a research orientation towards high achievement (talent), giftedness and macrosocial dynamics in relation to these and is regarded as an authority on these issues worldwide. In addition, he was the main author of a study comparing gifted education throughout Europe in 2000, is former Editor-in-Chief of the journal High Ability Studies and has advised the Swedish and Hungarian governments on topics of excellence and the social responsibility of talent. Persson emphasizes the importance of communicating science and its results to the surrounding community and is a regular guest on Swedish television and in other media.

This masterclass will provide participants with:

-new knowledge of talent development provisions in European higher education

-new perspectives on excellence and talent

-opportunities to debate about the importance of international excellence networks.

International seminar 3 October 2014

On 3 October, Roland Persson will still be in Amsterdam for an international seminar where he delves deeper into the subject of talent development across educational sectors and through life. In addition, he will exchange ideas about the practicalities of putting and keeping talent development high on the agenda. More information and registration here; contact lectoraatexcellentie@org.hanze.nl .

Taal: EN

Titel: Thieu Besselink en Marien Baerveldt: Labs als proeftuin Thema: B. De onderwijspraktijk

Bio: In de afgelopen 5 jaar hebben Thieu Besselink en Marien Baerveldt ervaring opgedaan met het ontwikkelen en begeleiden van Labs, met name voor interdisciplinair honoursonderwijs dat maatschappelijke meerwaarde en de persoonlijke ontwikkeling van studenten tot doel heeft.

Beschrijving: In deze interactieve masterclass delen ze inzichten uit onderzoek en ervaring uit the Learning Lab dat o.a. een programma voor UvA, VU, en AUC maakte), de Young Leaders League voor master studenten aan de UU, Attacking Complexity van het Centre for Innovation (UL, Campus Den Haag) en De Universiteit (een initiatief waarbij studenten eigenaarschap over hun eigen leren nemen).
Steeds vaker worden onderwijsinnovatie en sociale innovatie via Labs ingezet. Experimentele ruimten die zowel op inhoud als proces en organisatie naar nieuwe vormen zoekt die passen bij de uitdagingen van deze tijd. Vaak komen daarin inhoudelijke theorie en het ontwerpen en uitvoeren van maatschappelijke impact samen, en zijn persoonlijke ontwikkeling en interdisciplinaire samenwerking van belang.
In deze masterclass onderzoeken we waarom labs belangrijk zijn, waar ze wel en niet geschikt voor zijn, welke mogelijkheden ze bieden, en wat een Lab succesvol maakt. De spanning tussen vrijheid en verantwoordelijkheid, het borgen van het leerproces, en de mogelijkheid tot schalen van succesfactoren komen aan bod.

Taal: NL

Ronde 2

14:15-15:15

Titel: Rick Dolphijn: Excellence, creativity and the contemporary arts

Bio: Rick Dolphijn is docent en onderzoeker op het gebied van media- en cultuurstudies. Hij is auteur van Foodscapes, Towards a Deleuzian Ethics of Consumption (Eburon/University of Chicago Press 2004) en New Materialism: Interviews and Cartographies (Open Humanities Press 2012, met Iris van der Tuin). Hij is Senior Fellow bij het Centre for the Humanities van de Universiteit Utrecht.

Beschrijving: Hedendaagse kunst zet je aan het denken. Tentoonstellingen als “Ja Natuurlijk: hoe kunst de wereld rest” laten mooi zien op welke manier kunstenaars vragen stellen bij hedendaagse ontwikkelingen (de opwarming van de aarde, vervuiling) en bij grotere thema’s (anthropocentrisme). Interessant is ook dat daarmee wetenschappelijke én maatschappelijke discussies elkaar vinden. In deze workshop gaan we aan de hand van voorbeelden op zoek naar de manier waarop de kunsten een belangrijk onderdeel kunnen uitmaken van honoursprogramma’s. Voorbeelden zijn vooral afkomstig uit de Bio-arts, een relatief recente niche in de kunstwereld op het snijvlak van kunst en wetenschap, met internationale grootheden als Patricia Piccinini, Nathalie Jeremijenko en Adam Zaretsky.

Taal: EN

Titel: Hanny Elzinga: Interdisciplinariteit in excellentieonderwijs; Een wijde blik verruimt het denken

Bio: Hanny Elzinga is Dean van het University of Groningen Honours College en hoogleraar Ontwikkeling en differentiatie van het academisch onderwijs, in het bijzonder excellentietrajecten in een interdisciplinaire context.

Beschrijving: Waarom is interdisciplinariteit belangrijk? Welk doel dient het? Daarvoor worden uiteenlopende argumenten genoemd. Deze worden aan de hand van drie ‘logics’ gegroepeerd.
De argumenten voor interdisciplinariteit wijzen in de richting van het vinden van oplossingen voor complexe problemen. Een vooronderstelling is dat een interdisciplinaire benadering kan bijdragen aan het vinden van oplossingen, doordat het een voedingsbodem biedt voor vindingrijkheid.
In een interdisciplinaire zoektocht wordt verkend hoe interdisciplinariteit zou kunnen werken. De blik wordt daarbij niet alleen gericht op wetenschappelijk onderzoek, maar ook op wetenschappelijk onderwijs. Kijkend naar onderwijs rijst de vraag wat studenten van en over interdisciplinariteit zouden moeten leren. En: hoe moet dat onderwijs georganiseerd worden?

Taal: NL

Titel: Jeroen van Baar: De zin en onzin van excellentie in het hoger onderwijs

Bio: Jeroen van Baar studeerde psychologie en cognitieve neurowetenschappen aan University College Utrecht en de Universiteit van Utrecht. Momenteel is hij promovendus aan het Donders Instituut voor Hersenen, Cognitie en Gedrag in Nijmegen. In januari 2014 publiceerde Van Baar De prestatiegeneratie: een pleidooi voor middelmatigheid (Uitgeverij Atlas Contact, www.prestatiegeneratie.nl ).

Beschrijving: In het boek ‘De prestatiegeneratie’, dat gaat over de prestatiedrang van hemzelf en zijn generatie, passeren onder meer opvoeding, onderwijs, arbeidsmarkt en sociale media de revue. Tijdens de Summit geeft Van Baar een masterclass getiteld De zin en onzin van excellentie in het hoger onderwijs. Hierin worden de zesjescultuur, de luie student, honoursprogramma’s en keuzestress op verrassende wijze onder de loep genomen.

Taal: NL

Workshops

Ronde 1

13:00-14:00

Titel: Peter Bunnik: School aan zet; Havo-profilering en bevordering excellentie

Bio: Peter Bunnik is voorzitter expertcommissie Excellent Beta en School aan Zet, Platform Beta Techniek.

Beschrijving: Bij de bepaling van onze schoolkeuzes in het voortgezet onderwijs wordt er nog steeds stelselmatig uitgegaan van het zogenaamde ‘theezakjesmodel’. Als de intellectueel gezien hoogste opleiding niet mogelijk is, gaan we met enige tegenzin kijken of de opleiding die daaronder is gepositioneerd in aanmerking komt. Dat heeft ongewenste effecten. Zo wordt de havo vaak gezien als een opleiding voor leerlingen die het vwo niet aankunnen. Het bijstellen en doorbreken van dit onterechte imago vormt een belangrijke aanleiding voor deze workshop. Daarbij gaan we nader in op de profilering van de havo ten opzichte van het vwo en in relatie daarmee op het bevorderen van excellentie binnen de havo-opleiding. Thema’s die we daarbij verkennen zijn o.a:

  • Typologie van de (excellente) havo-leerling;
  • Verschillen tussen havo- en vwo-leerlingen;
  • De profilering van de havo als basis voor de bevordering van excellentie;
  • Een aanpak en stappenplan om tot excellentie te komen bij havoleerlingen vanuit het model “Lerende Organisatie”;
  • Cultuur en structuur

Taal: NL

Titel: Tineke Kingma: Ruimte voor autonomie voor docenten binnen de context van extra-curr excellentie-programma’s

Bio: Tineke Kingma is fellow in de kenniskring Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving van de Hanzehogeschool en adviseur en coördinator van Honours programma’s binnen Windesheim. Ze doet onderzoek naar bounded freedom en de rol van de docent in extra-curriculaire excellentieprogramma's.

Beschrijving: Om intrinsiek gemotiveerde studenten te blijven boeien en binden, is het van belang dat docenten hen in hun autonomie ondersteunen: Bounded Freedom. En als er één plaats is binnen het hoger onderwijs, waar we mogen verwachten dat docenten Bounded Freedom bieden, dan zijn dat de extra-curriculaire excellentieprogramma’s. In deze workshop gaat Tineke Kingma in op een kwalitatief vooronderzoek onder de coördinatoren van de extra-curriculaire excellentieprogramma’s. Draagt de context van de extra-curriculaire excellentieprogramma’s bij aan Bounded Freedom? Welke factoren in de werkomgeving van docenten dragen hieraan bij en welke factoren vormen juist een belemmering? In het vooronderzoek waren zes hogescholen betrokken, die extra-curriculaire excellentieprogramma’s verzorgen. Na de bespreking van de onderzoeksresultaten gaat Kingma met de deelnemers in gesprek over de implicaties voor de eigen onderwijspraktijk en hoe factoren in de werkomgeving van invloed zijn op het al dan niet kunnen bieden van Bounded Freedom aan de studenten.

Taal: NL

Titel: Ellen Bastiaens, Christine van Basten-Boddin, Anne Schepers: PREMIUM arbeidsmarktcompetenties voor masterstudenten

Bio: Ellen Bastiaens is programmamanager excellentie en onderwijsinnovatie; Christine van Basten-Boddin is manager Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies, Faculty of Law en projectleider PREMIUM bij de Faculteit der Rechten; Anne Schepers is projectleider PREMIUM-centraal. Allen zijn werkzaam bij de Universiteit Maastricht.

Beschrijving: PREMIUM is een excellentieprogramma dat als doel heeft om de meest getalenteerde masterstudenten van de Universiteit Maastricht op een voorsprong te zetten bij het betreden van de arbeidsmarkt. Het programma is zo ingericht dat inhoud (content based elements) en attitude (competence en soft-skills) van deelnemers intensief wordt getraind en gecoacht, zodat zij na afronding van hun studie nèt wat extra’s in huis hebben. De ervaring leert dat PREMIUM studenten een waardevolle ervaring biedt die meerwaarde heeft op de arbeidsmarkt. Opdrachtgevers waarderen de samenwerking met creatieve en getalenteerde studenten; de meerwaarde van de inbreng van studenten wordt als zeer positief gezien. Studenten waarderen vooral het samenwerken in een interdisciplinaire setting en de individuele coaching (persoonlijke aandacht).Bij de opzet van PREMIUM gekeken naar competenties die de arbeidsmarkt nodig heeft. Tijdens de workshop worden de resultaten van de exercitie uit Maastricht kort gepresenteerd, waarna de deelnemers aan de slag kunnen met het door ons ontwikkelde en gehanteerde model.

Taal: NL

Titel: Marike Lammers, Josephine Lappia, Suzanne Unck: Dutch Honors Didactics

Bio: Marike Lammers, Saxion; Josephine Lappia, Hogeschool Rotterdam; Suzanne Unck - Hogeschool Utrecht. De workshopgevers zijn alle drie als onderzoeker verbonden aan het excellentieprogramma van hun instelling.

Beschrijving: De afgelopen jaren is er steeds meer een visie ontwikkeld op honoursdidactiek door de aan het Siriusprogramma deelnemende onderwijsinstellingen. Diverse onderzoeken tonen aan dat een bevlogen community, academische competenties en gebonden vrijheid kernelementen zijn (Wolfensberger, 2012). Dit vraagt specifieke competenties en attitude van de honoursdocent. Opvallend is dat de hbo-instellingen in hoge mate overeenkomsten vertonen in hun aanpak om docentprofessionalisering vorm te geven en honoursdidactiek te definiëren. De koppeling met de beroepspraktijk, verbinding met praktijkgericht onderzoek en 21st century skills spelen een centrale rol. In een echte werksessie delen enkele hogescholen hun inzichten op een wijze die past bij de gemeenschappelijke honoursdidactiek-uitgangspunten. De vraag is: wat is het functieprofiel van een honoursdocent in het hbo en op welke wijze begeleiden we docenten zich te ontwikkelen tot honoursdocent? Kom zelf ervaren wat honoursdidactiek is, hoe docentprofessionalisering vormgegeven kan worden en welke weerstand soms overwonnen moet worden.

Taal: NL

Titel: Johan Kerver en Jolanda Bakker, met medewerking van Bart Schoonderwoerd, Topcoach, Technische Unie en Frank Przespolewski, Toptalent editie 7: Topcoaches voor Toptalent; goed voorbeeld doet goed volgen?

Thema: B. De onderwijspraktijk
Bio: Johan Kerver is senior manager Opleidingen en Arbeidsmarkt bij EVO en Jolanda Bakker is opleidingsmanager/projectleider Topcoaches voor Toptalent bij EVO. EVO is een ondernemersvereniging die de logistieke belangen van bedrijven, producenten en handelaren behartigt.
Beschrijving: Topcoaches voor Toptalent is een samenwerking tussen onderwijsinstellingen en vertegenwoordigers uit het logistiek bedrijfsleven. Jaarlijks worden op verschillende HBO’s de beste studenten geselecteerd en na aan uitgebreide selectie voorgesteld aan de leden van EVO en TLN om daar hun afstudeeropdracht uit te voeren.
Met dit project wordt een gezamenlijke inspanning geleverd om talent voor de logistiek te behouden. Tevens spannen alle partijen zich in om lerend vermogen in zowel onderwijs als organisaties te brengen: kennis uit het veld wordt continue gemoderniseerd en het onderwijscurriculum wordt aangepast aan de behoeften en ontwikkelingen in de praktijk. Studenten ontwikkelen zich aanvullend op inhoudelijke en persoonlijke competenties zoals kennis en inzicht, communicatie, initiatief, leiderschap en persoonlijkheid. Competenties die hard nodig blijken te zijn in de praktijk.
EVO en TLN treden op als uitvoerders en HBO instellingen als leveranciers van de studenten en kennis. Topcoaches voor Toptalent heeft inmiddels in zeven ronden (van een jaar) van 84 studenten een goede naam bij zowel verladers als logistiek dienstverleners opgebouwd.
In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over de aansluiting van het onderwijs op de praktijk middels onder andere excellentieprogramma’s. Wat is de meerwaarde van excellentieprogramma’s als Topcoaches voor Toptalent zowel voor de studenten, bedrijven als hogescholen. Moeten we ons blijven richten op competenties en zou excellentie niet in iedere stage nagestreefd moeten worden? Hoe nu verder met Topcoaches voor Toptalent, verbreden, verdiepen? De ideeën van de deelnemers op bovenstaande vragen nemen wij graag mee in het onderzoek dat EVO gaat doen naar de meerwaarde van excellentieprogramma’s zoals Topcoaches van Toptalent.
Taal: NL

Ronde 2

14:15-15:15

Titel: Ingrid Schutte en Elanor Kamans: Move the World, Wereldburgerschap en Honours

Bio: Ingrid Schutte is onderzoeker bij het lectoraat ‘Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving’ en PhD-student op het gebied van wereldburgerschap en honours bij de Hanzehogeschool. Elanor Kamans is onderzoeker bij het lectoraat ‘Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving’, eveneens bij de Hanzehogeschool.

Beschrijving: ‘Move the world’ en ‘maak het verschil’ zijn boodschappen die we studenten in het hoger onderwijs en specifiek honours studenten anno 2014 meegeven. Maar hoe zien deze studenten de wereld, hoe groot is hun wereld eigenlijk en krijgen ze de gelegenheid om zich te bezinnen op hoe zij hun maatschappelijke rol willen gaan invullen? In de workshop ontwikkelen we met elkaar ideeën over hoe we honours studenten in het HO kunnen voorbereiden op een rol als verantwoordelijk burger. Wat zouden honours studenten kunnen leren (wat ze nu niet leren) en hoe leren honours studenten over hun maatschappelijke rol? Allereerst wisselen we ervaringen uit met het huidige aanbod binnen honours programma’s. In hoeverre en op welke wijze krijgen honours studenten de gelegenheid zich te verdiepen in maatschappelijke ‘global’ issues en de betekenis daarvan voor hun rol in de maatschappij. Vervolgens gaan we middels een creatieve werkvorm aan de slag met het ontwikkelen van nieuwe ideeën om honours studenten voor te bereiden op maatschappelijke verantwoordelijkheid. De workshop eindigt met ervaringen uit een cursus wereldburgerschap bij de Hanzehogeschool Groningen, waarbij de elementen ervaringsleren, reflectie op waarden en positieve voorbeelden centraal staan. Een honoursstudent van de Hanzehogeschool Groningen is ook aanwezig bij de workshop.

Taal: NL

Titel: Sake Jan Velthuis: Waardecreatie in lerende ecosystemen

Bio: Sake Jan Velthuis zit in de stuurgroep van 3 CityLabs in Friese steden die onderdeel zijn van een project genaamd MKB21. De labs zijn fysieke werkplaatsen voor studenten uit HBO en MBO scholen onderzoekers van een lectoraat, technische partners en ondernemers. Middels co-creatie worden hier de bedrijven, producten en diensten van de toekomst geschapen. Dit project heeft Velthuis samen met een aantal collega's geïnitieerd.

Beschrijving: NHL Hogeschool is bezig met het opzetten van Living Labs in verschillende steden, waar studenten met allerlei partners aan de slag gaan om problemen voor MKB’ers op te lossen. Studenten werken samen met ondernemers, overheid, ROC’s, technische partners en onderzoekers om één gezamenlijk eindresultaat te behalen, waarin de problematiek van binnenstadsondernemers centraal staat. Zo’n samenwerking met allemaal verschillende partijen is te kenmerken als een ecosysteem. In deze workshop zal ingegaan worden op hoe het ecosysteem van dit project er uit ziet, welke actoren er zijn en zal er in een werkvorm een value flow model gemaakt worden. Zo’n model maakt inzichtelijk hoe de verschillende partijen in een ecosysteem waarde toevoegen en verkrijgen, doordat zij met elkaar samenwerken. Aan het einde van deze workshop heb je een overzicht met wat voor partners je samen zou kunnen werken en hoe dit voor alle partijen waarde op kan leveren.

Taal: NL

Titel: Simone van der Donk, Karin Truijen, Jolise ’t Mannetje, Janina Banis en Mark Gellevij: Ervaar Honours (mediatechnologie en evidenced based learning)

Bio: De workshop wordt gegeven door een combinatie van onderzoekers, docenten én studenten van Saxion.

Beschrijving: Tijdens deze ‘Honours Experience’ word je geprikkeld vanuit verschillende invalshoeken. Je krijgt uitdagende vraagstukken voorgelegd die spelen bij honoursstudenten, docenten en ontwikkelaars. Je reageert op stellingen die door onze honoursstudenten en docenten zijn geformuleerd en wisselt met hen van gedachten. Tevens krijg je de kans om te checken of je mening over de inrichting van honoursonderwijs overeenkomt met de bevindingen van het Saxion-onderzoek naar de kenmerken van een succesvol honoursprogramma. Ook ervaar je het om in de schoenen van docenten en onderzoekers te staan door te reflecteren op ‘real-life’ honoursdidactiek zoals deze is gefilmd in het honoursonderwijs bij Saxion. Wil je je zintuigen laten prikkelen en je mening over honours spiegelen aan die van Saxion honoursstudenten, docenten en onderzoekers, kom dan zeker langs bij onze workshop.

Taal: NL

Titel: Kim van Geijn: Innovatie, vrijheid en meetbaarheid in excellent onderwijs - een 'mission impossible'? De waarde van "Sociaal Ontwerpend Leren" bij het implementeren van “21st century skills" in excellentie onderwijs

Werkvorm: introductie op het onderwerp en socratische dialoog met de deelnemers. Tom Oosterhuis verzorgt de aftrap van de discussie met de workshop deelnemers en Kim van Geijn.

Bio: Tom Oosterhuis, onderwijsontwerper/softwareontwikkelaar betrokken bij o.a. het excellentieprogramma van de Saxion Lerarenopleiding Hengelo en bij de bachelor dansopleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Hij is ontwerper van e-portfolio MeVOLUTION en feedback app TagME vanuit de visie en opleidingsdidactiek Sociaal Ontwerpend Leren. Kim van Geijn, programma manager Outreaching Honors Program Tilburg University.

Beschrijving: Kim van Geijn: 'In ons Outreaching Honors Program is het ons te doen om het ontwikkelen van een meer open (onderzoekende) houding bij de studenten en onderwijs dat wordt afgestemd op een voortdurend veranderende maatschappij. We lopen er tegenaan dat we daartoe onze vertrouwde onderwijspatronen moeten loslaten. De uitdaging waar we voor staan is hoe je enerzijds ruimte kunt bieden aan eigen initiatief en vernieuwend onderwijs waarin naast vakinhoud ook het ontwikkelen van '21st century skills' centraal staan, terwijl je anderzijds voldoende grip houdt op de meetbaarheid van inzet en studieresultaten van studenten. Omdat deze uitdaging kenmerkend lijkt te zijn voor programma’s van excellent onderwijs, zijn wij erg benieuwd naar uw visie hierop'.

Taal: NL

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 29 september 2014