Hogeschool van Amsterdam

Summit Excellentie

Wereldcafé

Het wereldcafé is de plek op de Summit waar het gesprek en de uitwisseling over excellentie op informele wijze kan plaatsvinden: een vrijplaats voor debat, break-outsessies, showcases, presentaties en netwerken. Niet in de laatste plaats voor studenten, die medevormgevers en bedenkers zijn. Vanaf de lunch tot aan het einde van de dag kun je hier terecht voor alles over en rondom excellentie dat je niet gehoord hebt in het officiële programma. Van 13:00 tot 17:30.

Breakoutsessies

Van 13:00 tot 15:30.

Titel: Peter Kollenburg ea: Influence of honours program PROUD on student’s GPA
Bio: Peter van Kollenburg, Jeedella Jeedella and Bozhidar Uzunov from the Department of Engineering, Fontys University of Applied Sciences

Beschrijving: This paper presents the results of evaluating the Fontys honours programme PROUD. The PROUD students become more experienced in working in a technical-oriented environment, improving their qualities as team players and learning new skills. But will this extra-curricular work (1-2 days per week) influence their good marks at school? We will present the setup of our honours programme and the analysis of all students’ GPA.

Taal: EN

Titel: Katja Pasman: Participerend lesgeven
Bio: Katja Pasman is docent Kennismanagement bij het domein Economie en Management van de HvA.
Beschrijving: Als docent mee participeren in een onderzoeksproject. Wat een bijzondere ervaring! Niet alleen begeleiden van studenten en alleen het resultaat beoordelen, maar meedoen met het onderzoek zelf. Een korte breakout over participerend lesgeven en de toegevoegde waarde voor docent en student.
Taal: NL

Titel: Marco Snoek en Anne van Wingerden: Reconstructie van een bijzonder excellentietraject
Bio: Marco Snoek is lector Leren en Innoveren aan de HvA, Anne van Wingerden is docent Nederlands bij de HvA.
Beschrijving: ‘Het voelt alsof ik niks gedaan heb’: Reconstructie van een bijzonder excellentietraject. Deze breakout beschrijft de casus van een spontaan honourstraject van studenten aan het domein Onderwijs en Opvoeding van de HvA. In de breakout analyseren we samen met de betrokken studenten wat de kenmerken van het traject waren en hoe dit hen heeft uitgedaagd en geïnspireerd om zich verder te ontwikkelen. In maart 2013 kregen zes studenten van de HvA de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij de International Summit on the Teaching Profession in Amsterdam. Dit was het startpunt van een spontaan en bijzonder excellentietraject waarin de studenten hun ervaringen verwerkten in een advies aan de minister over de condities voor het beroep van leraar, ze dit advies op diverse nationale podia presenteerden (radio, ministerie, conferenties), en elementen van het advies onderdeel werden van de Lerarenagenda 2013-2020. Voor de studenten leverde het exposure, een inkijkje op in de beleidswereld rond het onderwijs, een stage op het ministerie, inzicht in lerarenbeleid en zelfvertrouwen bij het opereren binnen landelijke netwerken. Voor de HvA leverde het een projectsubsidie op en voor de begeleidende lector de titel Lector van het Jaar.
In de breakout gaan lector Marco Snoek en excellentiedocent Anne van Wingerden met enkele van de studenten in gesprek over de elementen die dit traject tot een bijzondere en rijke leerervaring maakten.

Taal: NL

Titel: Wim Braaksma: De excellente zelfcoach
Bio: Wim Braaksma is docent Zelfsturing HBO-Recht bij de NHL Hogeschool.
Beschrijving: De NHL Hogeschool wil excellente studenten coaching aanbieden. Dit onderdeel van het excellentieprogramma komt voort uit een verzoek van zowel studenten binnen het excellentieprogramma als van de auditcommissie van Sirius vanwege de meest recente audit van het excellentieprogramma van de NHL. Het voorlopige programma is gebaseerd op coachen op competentieontwikkeling, de sterke-kantenbenadering en integraal leiderschap.
De opzet van een onderdeel coachen binnen het excellentieprogramma kan als volgt worden opgebouwd:
1. Het aanbieden van een module: ‘leren coachen’ waarin de studenten elkaar leren coachen.
2. Het aanbieden van coachgesprekken met een coach uit het excellentieprogramma.
3. Het zelf coachen.

Van de deelnemers aan de breakoutsessie wordt gevraagd om een sparringpartner te zijn, om mee te denken over en mee te werken aan een programma voor coaching en zelfcoaching binnen het kader van excellentie.

Taal: NL

Titel: Sanne Spil: Honours experience
Bio: Sanne Spil is excellentiedocent en onderzoeker bij de HvA
Beschrijving: Er wordt veel gesproken over talenten en excellentie. Getalenteerde studenten worden herkend aan bepaalde eigenschappen of prestaties die boven de verwachte norm liggen. De vraag is echter: hoe goed kun je iemands talenten inschatten? Er is veel aandacht voor de rol van de docent daarbij, maar hoe denken studenten daarover?
In deze workshop zullen studenten laten zien wat een uitdaging het kan zijn om talent goed in te schatten. Van getalenteerde studenten wordt verwacht dat zij buiten de gebaande paden gaan, nu is het aan u om dit zelf ook te doen! Doe mee met deze break out en verras uzelf!
Studenten die het uitvoeren zijn Vincent Gelink (Saxion) en Milou van Dommelen (HvA DOO).
Andere participanten aan het project zijn: Pierre van Eijl (onderzoeker UU), Albert Pilot (emeritus hoogleraar UU), Francine Robinson (student HvA DOO), Laura van Angeren (studente UpVA), Anne Hess (studente HvA DOO), Jamila Schalken (HvA DOO), Ninib Dido (student Saxion), Moana Proost (HvA DOO), Serena de Groot (HvA DOO).

Taal: NL

Titel: Manon Kors, Haye Rotting, Susanne Kurvers en Jorn ten Brink: Ken en Ben powered by Talentfirst.

Beschrijving: De ontwikkelprogramma’s van Ken&Ben zijn er op gericht om studenten en jonge professionals te helpen om het beste in zichzelf naar boven te halen. Volgens ons hoef je daarvoor eigenlijk maar twee dingen echt te kunnen: Jezelf kennen en jezelf zijn. In onze coaching en workshops gaan studenten en jonge professionals aan de slag om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en optimaal in te zetten. Altijd in groepen, zodat ze kunnen leren van elkaar en kunnen ervaren hoe ze zich onderscheiden van anderen.

De afgelopen drie jaar hebben we in verschillende mooie projecten samen met universiteiten, hogescholen, studieverenigingen en het bedrijfsleven gewerkt aan de talentontwikkeling van studenten en young professionals. Zo hebben we grote successen geboekt met het vak Talentontwikkeling, dat we in co-creatie met de HvA hebben ontwikkeld voor de studenten van het honoursprogramma van de opleiding Toegepaste Psychologie.

En dit najaar gaat het Randstad superstartprogramma van start, dat door Ken&Ben is ontwikkeld en uitgevoerd wordt. Hierin werken acht deelnemers in een programma van een maand samen aan de drie P’s: Power, Profile & Pitch. Met dit project zetten we niet alleen jongeren in hun kracht, maar helpen we ze samen met Randstad ook nog aan een baan die écht bij ze past.

Tijdens de Summit laten we jou als docent, programmamaker of student graag proeven van onze vernieuwende, prikkelende (en bewezen) aanpak. Kom daarom naar een van onze dynamische sessies op de Summit. Of kom gewoon langs om van gedachten te wisselen over goede manieren waarop we samen nog meer kunnen doen om het beste in jongeren naar boven te halen. We kijken er naar uit je te leren kennen!

Taal: NL

Showcases

Studenten presenteren een aantal bijzondere excellentieprojecten. Doorlopend tot 17:30.

Titel: Michiel Kapper: HvA honoursprogramma Leadership in sales
Beschrijving: De HvA-opleiding Commerciële Economie heeft voor het Honoursprogramma ‘Leadership in Sales’ een missie en visie, doelstellingen en strategie geformuleerd.
De missie: Het herkennen, erkennen en stimuleren van het salestalent van de studenten, in samenwerking met een externe kennispartner, om zodoende kennis en kunde van honoursstudenten op een hoger peil te brengen. Daarmee bedienen we ons werkveld/het bedrijfsleven met sterke salespersonalities, die bij hen direct operationeel inzetbaar zijn en waardoor onze student een snelle constructieve carrièrestart maakt.
De visie: Blijvend een honoursprogramma aanbieden dat aansprekend is voor onze studenten. Een programma dat aansluit op potentiële salestalenten, onderscheidend is t.o.v. andere (CE) opleidingen, met een hoge waardering en erkenning vanuit het werkveld (bedrijfsleven en beroepsorganisaties), internationale ambities (en dat de beste deelnemers baangarantie biedt).
Meer informatie over Leadership in sales hier

Titel: Dana Dijkgraaf: Mechanical Jungle
Beschrijving: Dana Dijkgraaf volgde het Honours Programme van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, naast haar studie Graphic Design. Tijdens de Summit Excellentie toont ze haar installatie “Mechanical Jungle”, de uitkomst van een onderzoek dat ze zelf als ontwerper heeft uitgevoerd. Met de installatie, waarbij je met behulp van twee kleine robotjes een poster kunt maken, werpt Dana de vraag op of natuurlijke processen nog wel zo natuurlijk verlopen als we denken.

Het Honours Programme Theory and Research (voorheen Theorie en Onderzoek) is multidisciplinair. Het is ontwikkeld voor studenten van ArtEZ die niet alleen op hun eigen artistieke gebied uitgedaagd willen worden, maar nieuwsgierig zijn naar de mogelijkheden van theorie en onderzoek ter versterking van hun praktijk.
Meer informatie over Dana vindt u hier , meer over honoursprogramma’s bij Artez hier

Titel: Marvin van Diemen: Waterstofauto H2A
Beschrijving: Deze showcase gaat over de H2A, de waterstofauto van de HvA die afgelopen jaar de zuinigheidswedstrijd Shell Eco Marathon Europe gewonnen heeft met een verbruik van 3810 km/L. Zie ook de website van de H2A.

Titel: Casper Drenthen, Merel Hooijer, Marise Jutte & Melanie Ramcharan: The Gap, een onderzoek naar ongedocumenteerde vrouwen met kinderen in Rotterdam

Beschrijving: Vier tweedejaarsstudenten aan het Instituut voor Sociale Opleidingen van de Hogeschool Rotterdam hebben onderzoek gedaan naar illegaliteit.
Hoe kan het dat de problematiek rondom illegalen in Nederland en Europa zo groot is geworden, terwijl er een Europees en Nederlands beleid wordt gevoerd? De studenten zijn op zoek gegaan naar de knelpunten tussen praktijk en beleid. In het onderzoek is Rotterdam als uitgangspunt genomen. In Rotterdam zijn er verschillende groepen ongedocumenteerden. Het onderzoek is gericht op de meest kwetsbare groep: ongedocumenteerde vrouwen met kinderen. Er is nog maar weinig over dit onderwerp bekend. Daarom kozen de studenten ervoor om een product te creëren waarmee het onderwerp illegaliteit meer onder de aandacht komt op hogescholen. Ze hebben daartoe een les ontwikkeld voor eerstejaars studenten binnen de sociale opleiding. In de les staat bewustwording centraal. Het is een interactieve les geworden waar veel naar de meningen van studenten wordt gevraagd. De les ligt al klaar en kan zo in het lessenpakket worden meegenomen.

Het project ‘Mijn HU’ betrekt via een Agile aanpak studenten en medewerkers van de Hogeschool Utrecht bij ontwikkeling en implementatie van een mobiele webapplicatie voor studenten. In deze showcase wordt verteld hoe in korte tijd een dergelijk systeem is gerealiseerd.

De handen zijn waarschijnlijk de belangrijkste werktuigen van een boer. Is het leven, het werk en het type boer terug te vinden in deze werkhanden? In deze documentaire fotoreeks probeert Pieter Postma van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden hier een antwoord op te vinden.

Stands

Stands met informatie, film, boeken en een bijzondere photo opportunity.

In de centrale hal is een publicatiestand te vinden met een overzicht van veel publicaties die door de hogescholen, universiteiten en Sirius zijn gepubliceerd in de afgelopen jaren. Sommige publicaties zijn nog voorradig en kunt u meenemen.
Daarnaast ziet een nieuw boek het licht tijdens de Summit: ‘Pursuit of excellence in a networked society’, onder redactie van Marca Wolfensberger, Lyndsay Drayer en Judith Volker. Het Engelstalige boek omvat artikelen van docenten en onderzoekers die aanwezig waren bij het congres ‘Evoking Excellence in Higher Education and Beyond’ bij de Hanzehogeschool. Het voorwoord is van Joseph Renzulli; het boek is voor de speciale Summitprijs van €25,00 (winkelprijs is €34,90) te koop.

Leonardo da Vinci bleef zijn hele leven lang experimenteren, uitproberen én excelleren. Een van de onderwerpen waar hij zeer in geïnteresseerd was, was vliegen: hij ontwierp bijvoorbeeld mechanische vleugels, een parachute, een helikopter en zelfs een deltavlieger. Wie van ons, 21ste-eeuwers, treedt in de voetsporen van Da Vinci en laat zich als homo universalis fotograferen? Kom naar de photo booth en waag de vlucht!

Eerst de Klas is een tweejarig traineeprogramma voor excellente, jonge academici met interesse in onderwijs én bedrijfsleven. Het programma is een gezamenlijk initiatief van onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid. Eerst de Klas-trainee geven les in het voortgezet onderwijs, halen hun onderwijsbevoegdheid en volgen een hoogwaardig leiderschapsprogramma aangeboden door topbedrijven. Eerst de Klas stimuleert talentontwikkeling en brede oriëntatie op een functie in de maatschappij, vanuit de gedachte dat goed leraarschap goed leiderschap is en andersom. Eerst de Klas heeft een stand in het Wereldcafé, waar nog meer informatie te krijgen is over het programma en over hoe je in aanmerking kunt komen voor deelname. Excellente studenten, grijp je kans!

In de filmhoek kunt u de films bekijken die filmer Jan Scholte maakte van het voortraject van deze Summit: filmverslagen van de tafelgesprekken en bijzondere interviews met de deelnemers. En nee, het zijn geen ‘stomme’ films zonder geluid, maar ze zijn silent omdat u ze met een koptelefoon op in alle rust kunt bekijken én beluisteren.

Speaker's corner

In de speakerscorner kunt u in gesprek gaan over de thema’s, die tijdens de Summit ter sprake komen. Onder leiding van Ruben Maes worden inzichten, meningen en ervaringen gedeeld in een aantal inhoudelijke debatten.

Studenten in discussie over het manifest en de rol die zij zelf willen spelen in de toekomst. Honours-alumni als ambassadeurs van excellentie!

Directeur Marco Dekker en docent van het jaar 2011 Martin Bootsma van de Bekemaschool in discussie met onderwijsspecialisten van mbo en hbo. Hoe zorg je voor een betere aansluiting en creëer je een inspirerende onderwijscultuur?

Geïnspireerd geraakt tijdens een workshop of masterclass, of heeft u zich juist groen en geel geërgerd? Pak uw kans en grijp de microfoon in de speakerscorner.

Studenten Noy Barens en Flip van Vugt liepen stage in Kaapverdië. Praat mee over hun oplossing voor het vraagstuk van moeilijk opvoedbare jongeren in Kaapverdië vanuit het perspectief van een jongerengevangenis en een school. Hun stelling luidt dat geld in de weg staat van een duurzame oplossing. Met een budget van 0 euro bereik je pas echt een duurzame oplossing.

Studenten in discussie over het manifest en de rol die zij zelf willen spelen in de toekomst. Hoe kun je dit kapitaal verzilveren? Honours-alumni als ambassadeurs van excellentie!

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 26 september 2014