Hogeschool van Amsterdam

Summit Excellentie

Achtergrond

Welke lessen hebben we geleerd over excellentieonderwijs en wat betekent dit voor de toekomst? Hierover willen we in de aanloop naar de Summit Excellentie 2014 met elkaar in gesprek.

Verduurzaming van excellentie

In 2014 lopen de Sirius-subsidies voor het hoger onderwijs af. Maar daarmee komt er allerminst een einde aan de transitie die is ingezet. Dit moment markeert juist het begin van de verduurzaming van excellentie in de gehele keten van het onderwijs in Nederland. Om deze transitie gestalte te geven organiseert de Hogeschool van Amsterdam, in directe samenwerking met het team van Sirius, de Summit Excellentie 2014. Sirius en de HvA zetten hiermee in op een onomkeerbare en duurzame ontwikkeling.

Samen bouwen aan het Manifest

We willen de Summit nadrukkelijk vormgeven met onze collega-instellingen voor hoger onderwijs, met studenten en alumni en met het afnemend werkveld. We reizen het hele land door, van Groningen naar Tilburg en van Leiden naar Amsterdam, en voeren daar met elkaar een debat over de toekomst van excellentieonderwijs. We doen dit in de vorm van een ronde tafelgesprek en steeds is een universiteit of hogeschool gastheer. Deze reis levert ons een rijk beeld op van de problemen en successen van de afgelopen jaren. Na elk debat vatten we de resultaten samen in een Minifest; deze vormen samen de bouwstenen voor een toekomstvisie. Deze toekomstvisie verwoorden we in een Manifest, dat tijdens de Summit aan minister Bussemaker wordt aangeboden.

Waar staan we in 2020?

De belangrijkste vraag die in het Manifest aan de orde komt, de vraag die we onszelf en alle stakeholders stellen, is: waar staan we in 2020? Hoe bouwen we het al ontstane netwerk verder uit en wat is de rol van de onderwijsketen? Sirius en de HvA hebben een projectorganisatie gevormd om tot een Manifest te komen waar alle stakeholders in aan het woord komen. We wachten niet tot het congres om met elkaar in gesprek te gaan, maar gaan daar nu al mee van start.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 28 augustus 2014