Hogeschool van Amsterdam

Summit Excellentie

Programma Summit

Ochtendprogramma (plenair)

09.00 - 09.45 Inloop met koffie
09.45 - 12.00

Wat betekent excellentie voor jou?

Welkom door Ruben Maes

Film Reisverslag van de regionale tafels

Welkom Huib de Jong, Rector Hogeschool van Amsterdam

Interview met Hans Adriaansens, voorzitter Leading Experts, en Taede Sminia, voorzitter auditcommissie Sirius Programma


Aanbieding manifest aan minister Bussemaker door Hans Adriaansens en Taede Sminia

Jet Bussemaker, minister van OCW, geeft een reactie op het manifest

Keynote Tex Gunning, oudtopman Akzo, CEO TNT Express

Interview met drie honoursstudenten: Lisanne Kottenhage (vo), Sid van Wijk (hbo), Suzanne Visser (wo)

Muziek: Het Ebonit Saxofoonkwartet (Johannes Pfeuffer, Simone Müller, Dineke Nauta en Paulina Kulesza, allen conservatoriumstudenten van de AHK) speelt ‘Ciudades’ van Guillermo Lago (1960).

Middagprogramma (workshops, masterclasses en wereldcafé)

Excellentie: podium voor het nieuwe leren

Uit de tafelgesprekken die tot nu toe zijn gevoerd blijkt de innovatieve kracht van de excellentieprogramma’s. Vragen over wat leren is, hoe je leren ondersteunt en waar leren toe leidt, zijn in de debatten naar voren gekomen en ten dele beantwoord. Tijdens de workshops, masterclasses en debatten gaan we hiermee aan het werk.

De workshops, masterclasses en debatten zijn gebaseerd op het manifest, waarin de uitkomsten van de regionale tafelgesprekken zijn verwerkt. In het middagprogramma werken de deelnemers van de Summit samen aan het aanscherpen en uitwerken van de onderwerpen uit het manifest.

13.00 - 17.30 Wereldcafé
12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.00

Ronde 1 workshops en masterclasses

14.15 - 15.15

Ronde 2 workshops en masterclasses

15.30 - 16.15 "The best way to predict the future is to design it" met o.a. Ruben Maes, Johan Goossens en Bas Kortmann (Rector Magnificus Radboud Universiteit Nijmegen)
16.15 - 17.30 Feestelijke borrel
Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 30 september 2014