Hogeschool van Amsterdam

PROBE

EEN ONDERZOEK NAAR EEN INNOVATIEF VOEDINGS- EN BEWEEGPROGRAMMA VOOR OUDEREN MET OBESITAS EN DIABETES TYPE 2

Project

Het eerste advies aan diabetespatiënten met overgewicht is afvallen. Maar dat gaat vaak gepaard met ongewenst verlies van spiermassa. De HvA bestudeert samen met vier andere Nederlandse partijen (Nutricia Research, TNO, Tromp Medical en Vialente Diëtheek) een innovatief voedings- en beweegprogramma, met als doel het verlies van spiermassa te beperken en bloedsuikerspiegels onder controle te houden.

DOELSTELLING

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de effecten van een innovatief hoog-eiwit dieet in combinatie met fysieke training op het behoud van spiermassa, het verlies van vetmassa en de metabole gezondheid bij ouderen met obesitas en diabetes type 2.

METHODE

Recent is door het lectoraat Gewichtsmanagement een klinische studie uitgevoerd, waarbij circa 120 ouderen met obesitas en diabetes type 2 gedurende drie maanden een programma volgden dat bestond uit verminderde inname van calorieën en drie keer per week onder begeleiding sporten in groepsverband. Deze studie werd dubbelblind, gerandomiseerd en gecontroleerd uitgevoerd. Een deel van de deelnemers kreeg een innovatief eiwitsupplement en een ander deel een controleproduct.

In het Amsterdam Nutritional Assessment Center is zowel voorafgaand aan als na de interventie met behulp van DXA-scans de lichaamssamenstelling van de deelnemers bepaald. Daarnaast is het fysiek functioneren van de deelnemers in kaart gebracht. In het VUmc zijn bloedanalyses gedaan om inzicht te krijgen in de verandering in metabole gezondheid van de deelnemers.

Het onderzoek bevindt zich op dit moment in de analysefase.

Het HvA-onderzoeksteam bestaat uit lector Peter Weijs (hoofdonderzoeker), projectleider en docent-onderzoeker Robert Memelink, voedingslabcoördinator Mariëtte van Rijmenam en diëtist Anita Tump van diëtetiekpraktijk Vialente-Diëtheek.

Voor de uitvoering van het onderzoek zijn studenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek ingezet, in het kader van hun stage of afstuderen.

Het onderzoek wordt gefinancierd door de consortiumpartners en een subsidie vanuit TKI Agri&Food (ministerie van EZ).

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding 4 november 2019