Hogeschool van Amsterdam

20.000 euro subsidie voor betrekken ouders bij gezonde leefstijl

Hoe bereik je ouders van kinderen met overgewicht op de voorschool?

30 mei 2018 11:32 | Kenniscentrum Bewegen, Sport en Voeding

Het lectoraat Gewichtsmanagement van de Hogeschool van Amsterdam krijgt 20.000 euro KIEM-hbo-subsidie voor het onderzoeksproject 'Oudercontact gezonde leefstijl in de kinderopvang'. Dit onderzoek moet duidelijk maken hoe ouders beter bereikt en betrokken kunnen worden bij een gezond eet- en beweegpatroon voor hun jonge kind.

Met de KIEM-hbo -subsidie willen de HvA-onderzoekers nagaan hoe pedagogisch medewerkers op de voorschool ouders kunnen betrekken bij een gezonde leefstijl voor hun peuter, in het vaste oudercontactmoment. De onderzoekers willen vooral dat ouders met een lage sociaaleconomische status en/of migratieachtergrond hiermee bereikt worden, omdat obesitas in deze gezinnen het vaakst voorkomt.

Het onderzoek moet uiteindelijk een bijdrage leveren aan een groter doel, namelijk overgewicht en obesitas in een vroeg stadium terugdringen onder kinderen in Amsterdam. Inmiddels is een op de vijf kinderen in Amsterdam te zwaar. Ook peuters hebben steeds vaker overgewicht, en dat heeft negatieve gevolgen voor hun lichamelijke en psychosociale ontwikkeling.

Struikelblok

Het project dat nu subsidie krijgt, is een aanvulling op het grotere onderzoek PreSchool@HealthyWeight van de HvA en kinderopvangorganisatie Impuls. HvA-onderzoekers ontwikkelen in dat project een competentieprofiel voor pedagogisch medewerkers in opleiding, zodat die ouders en kinderen beter kunnen ondersteunen bij een gezonde leefstijl.

Daarbij kwam een struikelblok naar voren, zegt HvA-projectleider Martinet Streppel . ‘Pedagogisch medewerkers zeggen dat het voor hen lastig is om kennis over voeding en beweging over te dragen. Ze vinden het moeilijk om deze ouders te bereiken, om hen te laten inzien dat een gezonde leefstijl belangrijk is en hen daarin te veranderen.’

Wat meespeelt, is dat bestaande methoden om ouders bij leefstijl te betrekken niet goed aanslaan bij de doelgroep met laag sociaal economische status en/of migratieachtergrond. Zo kwamen de ouders niet af op georganiseerde oudervoorlichtingen over voeding en bewegen.

Ouders toch bereiken

Het aanvullende onderzoek moet daarom duidelijk maken hoe deze ouders toch bereikt kunnen worden. De onderzoekers kiezen daarvoor een moment dat de ouder sowieso op de voorschool aanwezig is; het ‘oudercontactmoment’. De ouder gaat dan bijvoorbeeld taaloefeningen doen met het kind, of het is het vaste moment waarop de ouder het kind ophaalt. ‘Op deze contactmomenten is nog weinig aandacht voor leefstijl’ zegt Streppel, ‘Daarom willen we dat nu gaan vormgeven, specifiek voor deze doelgroep.’

De ambitie is om in een vervolgonderzoek uiteindelijk een aantal concrete activiteiten te ontwikkelen, waarmee de pedagogisch medewerker in het contactmoment ouders en het kind meer kennis over een gezonde leefstijl kan bijbrengen.

Dit onderzoek valt onder het speerpunt ‘Urban Vitality’, waarmee de HvA in de stad risicogroepen onder de inwoners van (groot) Amsterdam ondersteunt bij het verbeteren van hun leefstijl.

De KIEM-hbo-subsidie wordt verstrekt door SIA , het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek, Deze subsidie is bedoeld voor verkennend onderzoek van hogescholen in samenwerking met het mkb en de publieke sector.

De komende maanden gaan de onderzoekers experts interviewen op het gebied van oudercontact binnen de doelgroep van lage socialeconomische status en/of migratieachtergrond. Daarnaast houden zij interviews met experts over het voedings- en beweeggedrag van deze doelgroep. Ook doen zij literatuuronderzoek naar effectieve strategieën voor contact met moeilijk bereikbare ouders. De HvA-onderzoekers werken in dit project onder andere samen met Impuls Kinderopvang en Diëtistenpraktijken De Zoete Appel en FitFood .

Neem voor meer informatie contact op met onderzoeker Martinet Streppel via m.t.streppel@hva.nl.